top of page

Bygglov eller bygganmälan?

Skillnaden mellan bygglov och bygganmälan är att bygglov skall sökas vid större projekt medan bygganmälan skall anmälas vid mindre byggen. Du ansöker om bygglov eller gör en bygganmälan hos kommunen för att söka tillstånd innan du börja bygga eller ändra något. Om du tänkt att ändra ändamålet för en byggnad, så kan du även då behöva ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan.


Du kan behöva ansöka om bygglov för att uppföra lite mindre projekt, som exempelvis ett plank eller en mur. Om du planerar att ändra byggnadens yttre utseende, som att exempelvis ändra ett fönster till en dörr så kan det behövas bygglov.


Du kan läsa mer i PBL om vad som kräver bygglov eller anmälan för att du ska få ett startbesked. Du får inte börja med byggnadsarbetet innan du du sökt bygglov eller gjort en anmälan och fått ett startbesked. Om du börjar bygga utan ett startbesked så kan det leda till att du får betala en sanktionsavgift och du kan även tvingas riva det som du har byggt. Har du inte byggt något tidigare och inte har så bra koll om på om du behöver ansöka om bygglov, så kan vi rekommendera dig att kontakta byggnadsnämnden i din kommun för att ta reda på hur du ska gå tillväga för att ansöka om bygglov. När du bygger din byggnad så behöver du följa tillgänglighetskraven i BBR och PBL.Bygglov eller bygglovsanmälanVad är det för likheter och skillnader mellan bygglov och bygganmälan?


Skillnaden mellan bygglov och bygganmälan är främst kostnaden.

Att ansöka om bygglov kostar betydligt mer jämfört med om man gör en bygganmälan. Kommunerna tar avgifter för att granska din ansökan eller bygganmälan. Byggnadsprojekt som är större och mer komplicerade tar oftast längre tid att granska och därför blir även kostnaden dyrare jämfört med en bygganmälan. Kostnaderna skiljer sig från kommun till kommun och du kan besöka kommunens hemsida för att se vilka kostnader som gäller för just din typ av projekt.Oavsett om du ska göra en bygganmälan eller ansöka om bygglov, så behöver du i det flesta fall lämna in bygglovsritningar. Vid stora projekt så kan även kostnaden för bygglovsritningar skilja sig markant jämfört med mindre projekt där man endast behöver göra en bygganmälan. Vid ansökan om bygglov så granskar kommunen handlingarna noggrant och har vanligtvis högre krav på ritningarna som du behöver lämna in tillsammans med din ansökningsblankett jämfört med en bygganmälan. Många som bygger komplementbyggnader och håller sig inom attefalls- och friggebodsreglerna känner att det är relativt höga krav även på en bygganmälan.


Komplementbyggnader och komplementhus kräver att du endast gör en bygganmälan om du följer attefalls eller friggebodsreglerna. Du kan då bygga ett litet hus, förråd, garage, gäststuga, växthus, båthus förutsatt att det är max 30 kvadratmeter och att det redan finns ett bostadshus på tomten. En komplementbyggnad får byggas även om du redan har utnyttjat all byggrätt som du har på din tomt.Du får förutom komplementbyggnader och komplementhus bygga en tillbyggnad eller takkupor utan bygglov, men du behöver göra en bygganmälan och du behöver följa attefallsreglerna. Du får bygga två takkupor på ett hus som inte tidigare har några takkupor. Om huset har en takkupa, så får du endast bygga en till takkupa.

Längden på takkuporna tillsammans måste vara mindre än halva takets längd på det befintliga huset. Du kan förutom bygglovshandlingar även behöva lämna in konstruktionsritningar om takkupan påverkar konstruktionen. Om du bygger en takkupa som inte påverka konstruktionen, exempelvis att du bygger takkupan mellan takstolarna så behöver du ibland inte bygglov eller bygganmälan. Dubbelkolla alltid med kommunen innan du börjar bygga något, så att du gör rätt från början.Handläggningstiden skiljer sig mellan en bygganmälan och bygglov. Enligt PBL ska kommunen ge dig svar inom en månad, men om kommunen har mycket att göra, så kan kommunen förlänga tiden med ytterligare en månad. När man ansöker om bygglov så har kommunen två och en halv månad på sig att ge svar en ansökan om bygglov. Om det finns särskilda skäl kan de förlänga tiden ytterligare 2.5 månader.Vad kostar det att ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan?


Kostnaden för bygglov eller bygganmälan skiljer sig mellan de olika kommunerna runt om i Sverige. Om du vill veta exakt vad det kommer att kosta, så ska du vända dig till din kommun. Nedan ger vi några exempel på kostnader för bygglov:


  • Bostadshus 100-500 kvm ca 23 000 kr

  • Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus, max 15 kvm, ca 10-13 000kr

  • Komplementbyggnad max 30 kvm, 6600 kr

  • Mur och plank, ca 7300 kr

  • Fasadändring , ca 6600 kr


Förutom kostnaden för bygglov, så kan du behöva beställa en normal nybyggnadskarta eller enkel nybyggnadskarta från kommunen. En normal normal nybyggnadskarta ska redovisa fastighetsgränser, höjder, befintliga byggnader,

planinformation och anslutningspunkter. Denna karta kostar ca 8500kr


En enkel nybyggnadskarta som används vid mindre projekt som tillbyggnader och komplementbyggnader ska innehålla fastighetsgränser, höjder och befintliga byggnader. Denna karta kostar ca 4000kr


Kostnaderna ovan har hämtats från goteborg.se den 29 Januari 2022.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page