top of page

Vad händer om jag bygger utan bygglov?

När kommunen får veta att du byggt utan bygglov begär kommunen in en skriftlig förklaring till varför du har byggt utan lov. Om det finns möjlighet att du kan få bygglov uppmanar kommunen dig att söka det i efterhand. Kan du inte få bygglov, till exempel om du byggt där man inte får bygga, kan du bli tvungen att riva byggnaden. Oavsett om du får bygglov eller inte måste du betala en sanktionsavgift om inte det olovligt utförda är rivet eller återställt innan nämnden fattar beslut.


Har du rätt så bråttom och orkar inte vänta på kommunens beslut, så tänk en extra gång innan du börjar med byggnadsarbetet. En byggsanktionsavgift på flera tusen kronor är inte något man vill ha. Din ansökan kan hanteras snabbare av kommunen om du lämnar in korrekta handlingar.


Det finns en preskriptionstid för olovligt byggande som är 10 år – därefter kan kommunen inte besluta om att återställa förändringen, alltså riva byggnaden eller ändra tillbaka till, hur det var innan. Kommunen kan vägra ge dig bygglov om du redan har nyttjat byggytan för det som du byggt utan bygglov.

Om du tänker köpa ett hus och den tidigare ägaren inte sökt bygglov för uterummet som är byggt på baksidan av huset, så kan det ställa till problem för dig som precis köpt huset och vill bygga mer på tomten. Du som köpare kan driva igenom avdrag på köpeskillingen om säljaren inte nämnt att det är byggt utan bygglov. Säljaren riskerar även att kunna få betala en sanktionsavgift till kommunen i efterhand. Även om den otillåtna byggnationen har preskriberats behöver köparen inkomma med bygglovsritningar till kommunen för att rätta till misstaget.


Det finns många byggen ute i Sverige som inte har fått något bygglov. Det kan exempel vara ett förråd eller altan som man byggt som ”svartbygge” för att slippa undan avgiften för att ansöka om bygglov.


Bygga utan bygglov


Hur stor sanktionsavgift kan jag behöva betala?


Hur stor avgiften blir beror på av vilken överträdelse du gör och vad för typ av projekt du bygger. Byggsanktionsavgifter kan maximalt uppgå till 50 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet år 2022 är 48 300 kronor. Alltså kan det maximalt bli en avgift på 50x48300 = 2 415 000 kr.


  • För en nybyggnation av ett bostadshus är sanktionsavgiften 1,5 prisbasbelopp, ca 72 450kr

  • För nybyggnation av en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus är sanktionsavgiften 0,25 prisbasbelopp, ca 12 075kr

  • För en tillbyggnad eller ett uterum är sanktionsavgifter 0,5 prisbasbelopp, ca 24 150kr

  • För installation eller väsentlig ändring av en eldstad är sanktionsavgiften 0,1 prisbasbelopp, ca 4830kr


Förutom avgiften ovan tillkommer ett tillägg på 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea. Sanktionsarean är bruttoarean minskad med 15 kvm.


Funderar du på att bygga utan bygglov?

Risken är stor att du får betala en dyr sanktionsavgift och det kan även leda till att du får riva det du byggt om en byggnadsinspektör från kommunen får reda på att du gjort ett svartbygge. Tänk även på att grannen kan anmäla dig till kommunen, vilket ökar risken för att du kommer få börja om eller betala extra kostnader i jämförelse med om du hade ansökt om bygglov.


Kommentarer


bottom of page