top of page

KONSTRUKTIONSRITNINGAR

VAD ÄR KONSTRUKTIONSRITNINGAR?

Konstruktionsritningar, eller som det även kallas K-ritningar beskriver och förklarar hur en specifik del av en byggnad är konstruerad. På k-ritningarna framgår dimensionerna och materialet på själva byggnaden. Arkitektens ritningar är inte lika detaljerade som konstruktörens ritningar. 

Vanligtvis så behöver du inte k-ritningar fram tills du har det tekniska samrådet med kommunen. Första steget är alltid att lämna in bygglovsritningar till kommunen och vänta på att du får ett godkänt bygglov innan du väljer att gå vidare med konstruktionsritningar. 

Byggherren/Byggföretagen använder konstruktionsritningarna för att bygga efter. Om byggnaden är detaljerad och genomtänkt resulterar det ofta med ett bra slutresultat, vilket sparar en hel del tid och pengar. Om dimensionerna på byggnaden är fel kan byggnaden rasa eller gå sönder och detta kan leda till allvarliga konsekvenser. Det är väldigt viktigt att ta hjälp av en konstruktör som har erfarenhet samt en utbildning bakom sig. 

 

Konstruktionsritningar och beräkningar skall göras i enlighet med Boverkets konstruktionsregler, EKS och eurokoder. I dessa regler ställs höga krav på bärförmåga, stadga och beständighet och finns att läsa mer om i 8 kap. 4 § i Plan- och bygglagen 

Det är viktigt att konsulter med rätt expertis utför dina konstruktionsritningar och beräkningar, för att ditt projekt inte skall få allvarliga konsekvenser i framtiden. Konstruktionsritningar är dyrare än vanliga bygglovsritningar, eftersom det kräver mer tid och noggrannhet. K- ritningarna skiljer från bygglovsritningar på så sätt att ritningarna är mer detaljer och det kräver mer erfarenhet och noggrannhet.  Om du undrar hur k-ritningar ser ut kan du se några exempel lite längre ner på denna sida.

VAD ÄR KONSTRUKTIONSBERÄKNINGAR?

Beräkningar som man noggrant kalkylerar utifrån byggnadens dimensioner och material. Konstruktionsberäkningar har stor betydelse vid projekteringen av konstruktionsritningar.

Dimensioneringen av ett hus i Malmö kan skilja sig rätt så mycket jämfört med Stockholm, eftersom att de är olika snölaster, vindlaster etc. Det är extremt viktigt att du som kund inte tar någon annans konstruktionsritningar och bygger efter samma ritningar om du inte bor i samma område. Det är även viktigt att du anlitar svenska konstruktörer som följer svenska byggregler. Konstruktions beräkningen redovisar de olika lasterna på byggnaden och visar om byggnadens dimensioner och material är tillräckliga för att klara sig utan att få större deformationer. Man tar alltid hänsyn till hållfasthet när man bygger. Material har olika egenvikt och klarar böjningar på olika sätt och som du märker är det är extremt viktigt att konstruktören har bra koll på alla parametrar som kan påverka konstruktionen.

VILKA KONSTRUKTIONSRITNINGAR BEHÖVS?

Vid små projekt som tillbyggnad och ombyggnad är det endast de byggnadsdelarna som man bygger om eller är nya som behöver redovisas i konstruktionsritningar.

Anslutningar mellan nya och befintliga väggar och tak behöver framgå på konstruktionsritningarna.

Vid tillbyggnader och ombyggnader kan konstruktören behöva åka ut på platsbesök för att kunna göra en bedömning av förutsättningarna som finns på tomten och hur marken ser ut på tomten för att sedan kunna projektera utifrån de förutsättningarna som finns på din tomt. 

Vid små byggnadsprojekt som exempelvis altaner och uterum krävs ibland inga konstruktionshandlingar alls, utan endast en teknisk beskrivning. Om du beställer prefabricerade eller färdiga byggelement så kan konstruktionsritningar finnas hos leverantören, som du kan använda dig av vid montering eller vid det tekniska samrådet med kommunen. Är du osäker på vilka konstruktionsritningar som din kommun kräver, så dubbelkolla med din kommun så att du beställer rätt ritningarna från från början. Så fort du känner dig osäker på något så ring eller mejla byggnadsnämnden i kommunen som du bor i.

PRIS PÅ KONSTRUKTIONSRITNINGAR

Nedan listas några tidigare priser för tidigare projekt

Enkel villa (1 plan ca 130kvm): =12 000kr

Grundplan, takplan och 1-2 detaljerade sektioner.

 

Enkel villa (2 plan ca 200kvm) =12 000- 18 000kr i normala fall

Grundplan, mellanbjälklagsplan, takplan och 1-2 detaljerade sektioner.

Komplex villa (2 plan ca 345kvm) + Garage = 25 600kr

Hus: Grundplan, mellanbjälklagsplan, takplan och 2 detaljerade sektioner och 3-4 detaljer. 

Garage: Grundplan, takplan och en detaljerad sektion. 

VAD KOSTAR KONSTRUKTIONSRITNINGAR?

Alla hus är inte den andra lik, därför skiljer sig priset för konstruktionsritningar mellan olika byggprojekt. Nedan listas några vanliga projekttyper med priser:

 • Nybyggnation av villa 6 000 – 18 000 kr

 • Attefallshus/Tillbyggnader/Altaner/Garage 5 000 – 10 000 kr

 • Avväxling av bärande vägg 4 000 – 8 000 kr

 • Konstruktionsdokumentation/Dimensioneringsintyg 2 000-5000 kr

Allt beror på komplexiteten och storleken. Det som vanligtvis ingår i priserna på projekten ovan är: Grundplan, mellan bjälklagsplan, takplan och 1-2 detaljerade sektioner och detaljer.
 

Fackmannamässigt utförda konstruktionsritningar.

Fasta priser på k-ritningar och snabba på att leverera.

Erfarna konstruktörer 

Dimensionerar enligt Boverket konstruktionsregler

Vi hjälper dig oavsett var du än befinner dig i Sverige

VARFÖR BEHÖVS KONSTRUKTIONSRITNINGAR?

De främsta skälen till att du behöver konstruktionsritningar är för att:

 • Ritningarna används vid det tekniska samrådet, för att visa att byggnaden uppfyller Eurokoderna och Boverkets konstruktionsregler.

 • Ritningarna används för att ta in offerter från byggentreprenörer. Det är viktigt att konstruktören anger rätt byggmaterial och inte överdimensionerar byggnaden alltför mycket. Detaljerade konstruktionsritningar gör det enklare att jämföra olika offerter och det underlättar även för byggarna att bygga efter.

 • För att kommunen ska ge dig ett startbesked, så att du får börja bygga det som framgår på dina bygglovshandlingar.​

VAD FÖR TYP AV KONSTRUKTIONSRITNINGAR FINNS DET?

Konstruktionsritningar omfattar vanligtvis:

 • Grundplan

 • Stomplan

 • Bjälklagsplan

 • Takplan

 • K-sektioner

 • Detaljer

 • Väggelevationer

 • 3D-vyer på stommen

HUR SKA KONSTRUKTIONSRITNINGAR
PROJEKTERAS?

Konstruktionsritningar skall projekteras på ett sådant sätt att:

 • Byggnadsverket inte rasar eller skadas lätt. 

 • Inte får större deformationer.

 • Inte skadar andra byggnadsdelar, installationer eller fast utrustning.

 • De är dimensionerade och följer de lagliga kraven. 

VAD PÅVERKAR BYGGNADENS KONSTRUKTION 

Konstruktionsberäkningarna görs efter underlaget som vi får av dig tillsammans med dessa faktorer:

 • Egenvikt

 • Snölaster

 • Vindlaster

 • Mänskliga faktorer

 • Temperatur

HUR LÅNG TID TAR DET ATT PROJEKTERA KONSTRUKTIONSRITNINGAR?

Beroende på projektets utseende och storlek tar det cirka 1-4 veckor att färdigställa konstruktionsritningar. Många privatpersoner väljer först att skicka in bygglovshandlingarna och ansöka om bygglov och när bygglovet blivit beviljat bestämma k-ritningar. Tiden för kommunens handläggare

att granska arkitektritningarna tar vanligtvis  4-10 veckor. Företag och privatpersoner väljer ibland att projektera k-ritningar under tiden de väntar på godkännande av bygglovsansökan. Vi börjar alltid med en offert för endast bygglovsritningar så att våra kunder får bygglov först, sedan tar vi tekniska handlingar när bygglovet blivit beviljat. 

Anledningen till varför vi projekterar konstruktionsritningar efter godkännande av arkitekt ritningarna, är för att inte behöva ändra på både arkitektritningar och konstruktionsritningar om kommunen inte skulle godkänna A-ritningarna. Det kan vara bra att tänka på detta när du som privatperson har ideer om ett komplext hus, att vänta med att beställa k-ritningar.

HJÄLP MED KONSTRUKTIONSRITNINGAR?

Priset för konstruktionsritningar är dyrare än arkitektritningar, vilket beror på att dessa ritningar kräver mer tid och noggrannhet. Alla projekt är unika bör hanteras individuellt utifrån deras egna förutsättningar. Det är viktigt att anlita en konstruktör med erfarenhet, som kommer att dimensionera rätt och hållbart. Tänk dig själv, att anlita en en dålig konstruktör där man är osäker om huset eller taket kommer att hålla när det snöar mycket och man även har barn hemma. Det är ingen tanke som man vill ha, därför är det viktigt att göra rätt val. Behöver du hjälp med konstruktionsritningar så tveka inte att kontakta oss

när du behöver hjälp med bygglovsritningar eller konstruktionsritningar. 

Exempel på konstruktionsritningar

bottom of page