top of page

Vad Ă€r Boverkets Byggregler (BBR)?📘

Boverkets byggregler, BBR, är en samling av föreskrifter och allmänna råd som fastställs av Boverket och gäller för svenska byggnader. BBR innehåller regler om de flesta tekniska egenskapskraven i Plan- och bygglagen. Reglerna i BBR handlar också om utformningskrav och tomtkrav i PBL. BBR gäller för nybyggnation, tillbyggnader och ombyggnader.


BYGGLOV ALTAN
I Boverkets byggregler finns regler till olika utformningskrav.

  • Om byggnaden Ă€r lĂ€mplig för sitt Ă€ndamĂ„l

  • Om byggnaden Ă€r tillgĂ€nglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmĂ„ga.

Kommunen bedömer det du ska bygga och stÀller krav pÄ att du ska följa BBR och PBL. Om du uppfyller kraven eller visar att du kommer att uppfylla kraven nÀr du bygger sÄ kommer du att fÄ ett startbesked frÄn kommunen. Om du som byggherren inte följer kraven, sÄ kan byggnadsnÀmnden stoppa ditt bygge och ta ut sanktionsavgifter. Samma regler gÀller oavsett om det Àr bygglovspliktig eller om du endast behöver göra en bygganmÀlan.


Det Àr byggherren som ansvarar för att följa BBR och PBL. En byggherre Àr den som uppför eller lÄter nÄgon annan utföra projekterings och byggnadsarbetet för sin egen rÀkning. Byggherren Àr i de flesta fall den som Àger fastigheten.


BBR stÀller Àven krav pÄ byggprodukter. NÀr du bygger din byggnad sÄ mÄste du bygga med material som uppfyller tekniska krav pÄ sÀkerhet, energi och brand.BBR Àr indelad i 8 avsnitt. De första kapitlen Àr vÀldigt grundlÀggande som handlar om allmÀnna regler.


  • Avsnitt 3 handlar frĂ€mst om tillgĂ€nglighet och bostadsutformning.

  • Avsnitt 4 handlar om bĂ€rförmĂ„ga.

  • Avsnitt 5 handlar om brandkraven.

  • Avsnitt 6 handlar om hygien, hĂ€lsa och miljö kraven.

  • Avsnitt 7 handlar om ljudnivĂ„er.

  • Avsnitt 8 handlar om sĂ€kerhet

  • Avsnitt 9 handlar om Energi

BBR ska följas nÀr du bygger eller Àndrar en byggnad. I BBR kan du Àven lÀsa om regler som gÀller för rivning och markarbeten. ByggnadsnÀmnden fÄr göra mindre avvikelser frÄn BBR. Vad för typ av avvikelser som de fÄr göra Àr svÄrt att sÀga pÄ förhand.


Comments


bottom of page