Sök
  • BYGGLOVSKONSULTER

Vad är Boverkets Byggregler (BBR)?📘

Uppdaterat: 20 jan.BYGGLOV ALTAN
Boverkets byggregler, BBR, är en samling av föreskrifter och allmänna råd som fastställs av Boverket och gäller svenska byggnader. BBR innehåller regler om de flesta tekniska egenskapskraven i Plan- och bygglagen. Reglerna i BBR handlar också om utformningskrav och tomtkrav i PBL. BBR gäller för nybyggnation, tillbyggnader och ombyggnader.

14 visningar0 kommentarer