Sök
  • BYGGLOVSKONSULTER

Vad är Plan- och bygglagen (PBL) ?

Uppdaterat: 20 jan.

PLAN OCH BYGGLAGENPlan- och bygglagen, (PBL) är en lag i Sverige som reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande. PBL innehåller bland annat bestämmelser som gör alla kommuner skyldiga att upprätta en översiktsplan för hela kommunen. Lagen innehåller också föreskrifter om detaljplaner, bygglov, tillsyn, "svartbyggen" och byggnadsnämndernas verksamhet.

13 visningar0 kommentarer