Bygglovsritningar

BEHÖVER DU HJÄLP MED DINA BYGGLOVSRITNINGAR?

Vi är rätt företag som hjälper dig med att få ett beviljat bygglov!

Bygglovsritningar

Vid ansökan om bygglov är det obligatoriskt med fackmannamässigt utförda bygglovshandlingar. Ritningarna måste vara välgjorda och tydliga. Att ansöka om bygglov kan vara en rätt så komplicerad process som kräver olika typer av ritningar som följer Plan- och bygglagen. Ritningarna för bygglovet ska visa byggnadens utformning, utseende och placering på tomten, detta kräver bygglovshandlingar som innehåller följande ritningar:

  • Planritning

  • Fasadritningar

  • Sektionsritning

  • Situationsplan

En planritning är en ritning som visar byggnaden ovanifrån, där man ser placeringen av fönster, väggar och dörrar. På planritningen redovisas även arean för det man tänkt att söka bygglov för. 

En sektionsritningar är en genomskärning av byggnaden som visar olika höjder och taklutningar.

Fasadritningarna ska visa hur byggnaden ser ut från de fyra huvudsakliga väderstrecken som är söder, norr, väster och öster. Vid tillbyggnader ska det befintliga husets utseende även redovisas i ritningarna. Om man tänker bygga något som förändrar markhöjderna så behöver man redovisa den befintliga marknivån och den blivande marknivån. Det är viktigt att redovisa material och kulör på fasaden och taket. 

En situationsplan ska illustrera alla byggnader på din fastighet. Vid ansökan om bygglov, ska en situationsplan redovisa vad som ska byggas eller rivas. Det är viktigt att redovisa byggnadens yttermått samt avstånd till tomtgränserna. För att upprätta en situationsplan, behövs en tomtkarta. Kartan ska oftast vara i skala 1:400 eller 1:500 och beställs vanligtvis hos kommunen.

Vi hjälper dig med tydliga och välgjorda bygglovsritningar

Bygglovsritningar är enkla arkitektritningar som visar utformningen av en byggnad. I ett tidigt skede benämns arkitektritningarna som bygglovsritningar. De handlingarna som kommunen önskar i en bygglovsansökan, är vanligtvis en planritning, sektionsritning, fasadritningar samt en situationsplan.

 

Bygglovshandlingarna ska visa vad du som kund tänkt att bygga. Om du som kund till exempel vill bygga ett uterum eller en tillbyggnad behöver ritningarna visa hur ditt befintliga hus ser ut, samt den planerade utbyggnaden som du söker bygglov för. Vid ombyggnationer behöver kommunens handläggare se vad som ska rivas och vad som ska byggas nytt. Om du tänkt att söka bygglov för en fristående byggnad behöver du inte redovisa det som är befintligt. Om du inte har koll på vad som ska redovisas eller vad du behöver ta med på ritningarna för att kommunen ska godkänna dina ritningar, så kan det bli väldigt tidskrävande för att du ska få ditt bygglov godkänt. Det är alltid bra att lära sig något nytt, men ibland kan det vara bättre att lämna över tidskrävande uppgifter till någon annan som har bättre koll på vad som krävs för att din bygglovsansökan ska bli godkänd. 

 

När din bygglovsansökan blivit godkänd, så kan kommunen önska el, konstruktion och vvs-ritningar till det tekniska samrådet innan du får börja bygga ditt projekt. För att kommunen ska bedöma om du får ett godkänt bygglov behöver din kommun endast bygglovhandlingar. Det är bäst att alltid beställa bygglovshandlingar först och efter att man fått sitt bygglov godkänt beställa de tekniska handlingarna.

Varför ska du välja oss?

Fackmannamässigt utförda bygglovsritningar.

Bäst pris i hela Sverige.

99,5% beviljade bygglov.

4.9 av 5.0 i kundomdöme.

Vi hjälper dig oavsett vilken kommun du bor i. 

Vad kostar bygglovsritningar?

Våra priser på bygglovsritningar kostar normalt mellan 3500kr till 6000kr för små projekt som exempelvis tillbyggnader och uterum. Mindre projekt som garage kostar ungefär 999kr-3000kr beroende på storlek och komplexitet. Priserna på ritningar för nybyggnationer av bostadshus skiljer sig beroende på hur stort ni tänkt att bygga samt komplexiteten. I jämförelse med våra branschkollegor erbjuder vi bäst pris på bygglovsritningar i hela Sverige. 

Vår procces

STEG 1
Du skickar underlag till oss, så att vi kan lämna en offert till dig.

STEG 2
Du godkänner vår offert och en projektledare tar kontakt med dig. 

STEG 3
När vi fått de underlagen som behövs, startar vi arbetet med dina ritningar och skickar ett utkast till dig. 

STEG 4 
Eventuella revideringar/ändringar ingår kostnadsfritt fram tills att du är nöjd. Förutsatt att det berör delar vi har avtalat om och inte andra tjänster/önskemål.

STEG 5 
När du är nöjd, levererar vi dina bygglovsritningar till dig!

Bygglovsritningar för alla typer av byggnadsprojekt

För oss spelar det ingen roll om vad du tänkt att bygga. Om du behöver hjälp för ansöka om bygglov för en tillbyggnad eller ett uterum så har vi tidigare hjälpt hundratals kunder med ritningar för just den typen av byggnadsprojekt. Vi har under åren arbetat med att ta fram ritningar för garage, tillbyggnader, ombyggnationer, fasadändringar, uterum, attefallshus, altan, pool, mur, plank bostadshus, flerbostadshus i princip alla projekttyper där man behöver ansöka om bygglov. Vi har nischat oss mot bygglovsritningar till och börja med och satsar väldigt hårt på att bli bäst inom bygglov. Det finns en stor efterfrågan på att få hjälp med sina bygglovsritningar. Du kan därför vända dig till oss och känna dig trygg när du lämnar över ansvaret till oss, för att ta fram ritningar till dig, som stämmer överens med kommunens krav och dina önskemål. Vi utför professionella ritningar så att du hinner få bygglov i god tid. Vi tar fram färdiga ritningar till dig inom några arbetsdagar, sålänge vi har fått allt underlag som behövs från dig. 

 

Vi har arbetat med hundratals projekt, vilket har gett oss en starkare kunskap om hur man ska projektera ritningar för att kundens ansökan ska bli godkänd. Vi arbetar tillsammans med de bästa i branschen och har goda relationer till bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer i hela Sverige. Kommunerna runt om i landet har flertalet gånger gett oss beröm för vårt arbete med tydliga och välgjorda bygglovsritningar. Vi är snabba på att svara och återkopplar vanligtvis till dig som kund inom några timmar, vilket medför att vi kan bli klara med dina ritningar väldigt snabbt. 

Alla projekt bör hanteras individuellt utifrån deras egna förutsättningar. Vill du undvika allt krångel med kommunen och spara tid till att göra annat, så finns vi här för att även hjälpa dig med kontakten med kommunen. Alla byggnadsprojekt är unika på många sätt och våra medarbetare har blivit experter på bygglov, genom att hjälpa kunder med bygglovsritningar och ansöka om bygglov. 
 
Bygglovskonsulter står redo att hjälpa dig med bygglovsritningar när du ska bygga nytt, bygga om eller bygga ut.
Vi erbjuder ritningar för bygglov till bäst pris i hela landet. Vi arbetar bara med fasta kostnader på våra ritningar. Här kan du
 läsa mer om våra priser.

Vi arbetar digitaliserat med de bästa programvarorna för att effektivisera vårt arbete och vara kostnadseffektiva

mot våra privata kunder och även företagskunder. Vi innehar F-skatt och ansvarsförsäkringar för att öka

tryggheten gentemot våra kunder. 

Nedan finns en video som kort beskriver oss och hur vi kan hjälpa dig med ditt bygglov.

KONTAKTA OSS

Kämpar du med att få ett beviljat bygglov? Kontakta oss idag, så hjälper vi dig med det vi är bäst på!

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

Tack för ditt meddelande!