top of page

BYGGLOVSHANDLINGAR

Ansöka om bygglov

Vad är en planritning?

En planritning visar huset ovanifrån, där man kan se olika rumsfunktioner, areor, väggar och möbleringen etc. Många kunder kan själva rita en planritning, men det finns en hel del att tänka på, så som exempelvis tillgänglighetsanpassning vid bostäder. 

Vad är en sektionsritning?

Vad är fasadritningar?

Vad är en situationsplan?

Anlita en Arkitekt

Om du tänker dig att du ska bygga ett hus och står utanför huset och tittar på huset, det som du ser framför dig när du tittar på ditt hus behöver redovisas på fasadritningarna. Det viktigaste är att redovisa hur huset kommer att se ut från fyra olika sidor av huset. Blivande och befintliga marklinjer samt kulör och materialval på huset är något som kommunen önskar att Arkitekten redovisar på fasadritningarna.

Många kommuner i Sverige har berömt vårt arbete med att hjälpa svenska privatpersoner med bygglovsritningar. Vi har höga krav på oss själva, för att alltid kunna göra våra kunder nöjda, så att de kan lämna ett gott omdöme.
Det är många kunder som frågar oss om vi arbetar över hela Sverige. Vi hjälper kunder med bygglovhandlingar runt om i hela landet. Vill du som kund boka ett möte med oss, så har vi konsulter stationerade i Jönköping, Uppsala och Göteborg.
På vår första sidan kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig med bygglovsritningar och hur vår process fungerar. Vi har de billigaste priserna på bygglovsritningar i Sverige till ett fast pris.
Jämför själv!

Är det dags för dig att ansöka om bygglov för att bygga nytt eller bygga om, så hjälper vi dig med dina ritningar för att du ska få ett godkänt bygglov. Vid ansökan om bygglov är det obligatoriskt att redovisa det man tänkt att bygga, dessa ritningar kallas bygglovsritningar eller bygglovshandlingar som kommunen kräver av dig för att du ska få ett beviljat bygglov. Bygglovshandlingar ska vara utförligt gjorda och visa byggnadens utseende, utformning och placering på tomten. Bygglovshandlingar består vanligtvis av fyra arkitektritningar som är en planritning, sektionsritning, fasadritningar samt en situationsplan. 

En sektionsritning visar en genomskärning av väggen. På sektionsritningen kan kommunens handläggare läsa av byggnadens rumshöjd, nockhöjd och byggnadshöjd samt taklutning. Vid ansökan om en tillbyggnad är det viktigt att redovisa om det finns några höjdskillnader mellan det befintliga huset och tillbyggnaden. 

På situationsplanen ska projektören redovisa var på kartan som byggnadsprojektet ska byggas, så att kommunen vet vart du ska bygga. På situationsplanen behöver även avstånden till intilliggande byggnader redovisas, samt två måttsatta avstånd till din tomtgräns. Det finns fler krav på vad som behöver redovisas på en situationsplan som du kan läsa mer om i vår blogg Allt om Bygglov

bottom of page