ENERGIBERÄKNINGAR

Price.jpg

VAD ÄR ENERGIBERÄKNINGAR?

Vid ansökan om bygglov behöver du ibland komplettera din bygglovsansökan med energiberäkningar, även kallad energibalans. Energiberäkningar redovisar hur mycket energi huset nyttjar under ett normalår. I beräkningen tar man hänsyn till alla de energitekniska faktorerna som byggnaden har. Bygglovkonsulter hjälper dig med din energiberäkning så att du får ett godkänt bygglov.

affärsman

VAD BEHÖVER VI FÖR UNDERLAG FÖR ATT TA FRAM ENERGIBERÄKNINGAR?

För att utföra en energiberäkning behöver vi följande information om byggnaden:

  • Plan-, fasad- och sektionsritningar (i DWG-format)

  • Ort och fastighetsbeteckning där huset skall byggas

  • Information om värmesystem (värmekälla, typ av distributionssystem, modell på värmepump etc.)

  • Information om ventilationssystem (typ av ventilationssystem, luftflöden, temperaturverkningsgrad etc.)

  • U-värden på byggnadskonstruktioner (ytterväggar, fönster, tak och golv), alternativt konstruktionsritningar eller konstruktionsbeskrivning.

  • U-värden för fönster och dörrar.

  • Beskrivningar eller ritningar som beskriver material och dimensioner i väggar, golv och tak

  • Adress till beställare, postadress, e-postadress samt telefonnummer.

VAD ÄR PRISET FÖR ENERGIBERÄKNINGAR?

Nybyggnation, ombyggnation och tillbyggnad av villor och fritidshus.

Kvm                     Kr

0-50               1999

50-100           2499

100-200         2999

200-300         3499

Över 300       Offert

För kommersiella fastigheter och flerfamiljshus be om Offert.