top of page

BEHÖVER DU HJÄLP MED ENERGIBERÄKNINGAR FÖR DITT BYGGLOV?

Vi hjälper dig med energiberäkningen för ditt byggprojekt, fast pris från 999kr

Energiberäkning bygglov

Vi har konsulter som är duktiga på att räkna och som kan ta fram energiberäkningar och U-värdesberäkningar till ditt projekt. När du ansöker om bygglov så behöver du endast lämna in bygglovsritningar, men efter att du fått ett godkänt bygglov så kommer kommunen vilja ha ett tekniskt samråd tillsammans med dig. Inför det tekniska samrådet med kommunen så kräver kommunen att du lämnar in tekniska handlingar. Du kommer att tillsammans med din kontrollansvariga och en byggnadsinspektör från kommunen att gå igenom alla tekniska handlingar innan du får ett startbesked och får börja med byggnadsarbetet. Vi hjälper dig med beräkningarna till ett fast pris oavsett var du bor i Sverige och vad du ska bygga. En energiberäkning behöver du i de flesta fall när du ska bygga en byggnad som är bygglovspliktig. Bygglovskonsulter hjälper dig med energiberäkningar för alla typer av projekt, det kan vara ett bostadshus, en tillbyggnad eller ett Attefallshus, projekt typerna spelar ingen roll, vi löser det till bäst pris i hela Sverige. 

Vad är energiberäkning?

Energiberäkning är enkelt sagt en beräkning som visar på hur mycket energi som du behöver köpa för att tillfredsställa behovet för att nyttja energi i en byggnad under 1 år. För en person som inte har tidigare erfarenhet att räkna på hur mycket energi som går åt, så kan det vara väldigt bra att man tar hjälp av någon som har bättre kunskap och erfarenhet. För att man ska göra en korrekt energiberäkning så behöver man beräkna byggnadens energibalans. Genom att man tar hänsyn till energiförluster som köldbryggor genom väggar, tak, fönster och grunden och beräknar skillnaden med den tillförda energin som exempelvis solljus, värmeåtervinning, kroppsvärme och värmen som kommer från olika typer av verktyg som man använder i hushållet så kan man beräkna skillnaden och få ett resultat på hur mycket energi som går åt på ett år och hur mycket energi man måste köpa in. Boverket har krav på hur mycket energi en byggnad får förbruka under ett år. Behovet av energi för uppvärmning skiljer sig beroende på var i Sverige man ska bygga. När man ska beräkna energin måste man ta hänsyn till platsen man ska bygga på, så att man får noggrant och korrekt resultat.

 • Småhus > 130 m2 / 90 kWh

 • Småhus > 90 – 130 m2 / 95 kWh

 • Småhus > 50 – 90 m2 / 100 kWh

 • Flerbostadshus 75 kWh

 • Lokaler 70 kWh

Energikrav enligt Boverket 2022

Pris för energiberäkning

Undrar du vad det kostar för att beställa en energiberäkning hos oss?

Vi erbjuder bäst priser på energiberäkningar, som du behöver för att du ska få ett startbesked av kommunen. Vi arbetar med fasta priser till alla typer av byggprojekt och oavsett var du bor i landet. 

 

 • Bostadshus & tillbyggnader max 150 kvm 999 – 3000 kr 

 • Bostadshus max 500 kvm 3000 - 5000 kr 

 • Övriga projekt, be om en offert

Vad behöver vi för underlag för att ta fram energiberäkningar?

 För att utföra en energiberäkning behöver vi följande information om byggnaden:

 • Plan-, fasad- och sektionsritningar (i DWG-format)

 • Ort och fastighetsbeteckning där huset skall byggas

 • Information om värmesystem (värmekälla, typ av distributionssystem, modell på värmepump etc.)

 • Information om ventilationssystem (typ av ventilationssystem, luftflöden, temperaturverkningsgrad etc.)

 • U-värden på byggnadskonstruktioner (ytterväggar, fönster, tak och golv), alternativt konstruktionsritningar eller konstruktionsbeskrivning.

 • U-värden för fönster och dörrar.

 • Beskrivningar eller ritningar som beskriver material och dimensioner i väggar, golv och tak

 • Adress till beställare och e-postadress. 

Energiberäkning nybyggnation

När du är i behov av tekniska handlingar så ska du vända dig till oss så sparar du både tid och pengar. Vi har den kunskapen och erfarenhet som behövs att du ska få ett startbesked från kommunen. Vi utför våra energiberäkningar enligt Boverkets byggregler och är väldigt noggranna i vårt arbete. 

bottom of page