top of page

AUTODESK REVIT

Revit utbildning

GRUNDKURS I REVIT ARCHITECTURE

Kursen avser att lära deltagaren de viktigaste grunderna i att skapa en arkitekturmodell i Autodesk Revit. Kursen är utformad för att du skall få en bra förståelse för programmets utformning, funktionalitet och metodik för att arbeta med 3D-modellering. I slutet av kursen kommer du att få du möjligheten att befästa kunskaperna genom att tillämpa verktygen tillsammans handledaren och rita upp ett enklare bygglov. Denna kurs ökar dina förutsättningar att även efter kursens avslut kunna arbeta självständigt.

Lär dig Revit

KURSINNEHÅLL

 • Introduktion till Revit och de viktigaste grunderna

 • Grundläggande modellering av väggar, fönster, dörrar, tak, våningar, trappor etc

 • Genomgång av projektering via olika arbetsvyer så som 3D, vyer, sektioner och våningsplan

 • Inhämtandet av externa modellfiler så som fönster, dörrar eller fast inredning

 • Skapandet av ritningshandlingar utefter modell samt utskrift

 • Rendering av skapad modell

 • Mängdning av skapad modell

 • 2 timmar gratis konsultation efter avslutad kurs.

Varför är det viktigt att lära sig Revit?

Alltfler bygg aktörer väljer att gå över till projektering i 3D, efter att de fått en större kännedom om hur mycket tid och pengar som kan sparas. Även om många arkitekter och konsulter väljer att projektera med traditionella metoder som exempelvis AutoCAD så känner de ett behov att visa byggnaden i 3D. Revit är idag ett av Sveriges överlägset mest använda program inom arkitektur och 3D-modeller. Programmet har även fått allt större stöd för projektering av installationer så som VVS och El. Att lära sig Revit ger också en oerhört bra ingång till förståelse för hur projektering av BIM-metodiken går till.

Vem har nytta av att gå utbildningen?

Kursen är relevant för alla som antingen skapar eller behöver hantera byggnadsritningar och vill effektivisera sitt arbete. Även om dina arbetsuppgifter inte huvudsakligen kretsar kring att faktiskt skapa 3D-modeller så ger kunskaper i Revit en större förståelse för hur 3D-modeller är uppbyggda, hur de skapas, dess begränsningar och dess möjligheter.

MÅLSÄTTNING

Efter genomförd kurs skall du ha tillräckliga kunskaper i Revit för att kunna rita upp ett enklare bygglov.

Introduktion

- Förstå konceptet BIM och Arkitektur, dubbelriktat associativitet och parametriska relationer i Revit.

Användargränssnitt

Förstå användargränssnittet och kunna förklara parametriska objekt och familjer.

Ritteknik
- Använda redigeringskommandon och ritverktyg.

Sammansättningar
- Skapa enklare bjälklag, sammansatta väggar och tak samt kunna arbeta med dörrar, fönster och modellfiler.

Komponentfamiljer
- Ladda in och modifiera komponentfamiljer.

Hantering av vyer
- Skapa och hantera alla typer av vyer, arbeta med våningsplan samt hantera och anpassa visning av objekt i olika vyer.

Materialhantering
- Byta och anpassa material i byggnadsmodellen.

Måttsättning
- Använda måttsättning och villkor samt arbeta med text och littera.

Grundläggande förteckningar
- Skapa grundläggande förteckningar, uppställningar och ritningar.

ÖVNINGAR

Övningarna är pedagogiskt upplagda för att då skall få öva på att modellera i Revit. Fokus ligger på rätt metodik för att du från början skall lära dig arbeta på ett så effektivt sätt som möjligt.

KURSMATERIAL

Vi använder ett svenskt kursmaterial som innehåller både teori och praktiska övningsuppgifter.

FÖRKUNSKAPER

Grundläggande kunskaper i Windows och datorvana är en grundförutsättning för en bra kurs. Kunskapar inom andra 3D-program eller AutoCAD är till god hjälp, men inget krav.

INFORMATION

Kurslängd: 1 dag

 Tid: 09.00-16.00

IDA INDOOR CLIMATE AND ENERGY

Lär dig rita hus

GRUNDKURS I IDA ICE

Kursen avser att lära deltagaren de viktigaste grunderna i att utföra en energisimulering inom ett byggnadsprojekt. IDA Indoor Climate and Energy är ett verktyg som används för beräkning av indikatorerna som berör energi, effekt och termisk komfort. I slutet av kursen kommer du att få du möjligheten att befästa kunskaperna genom att tillämpa verktygen tillsammans handledaren och utföra en energisimulering inom ett byggnadsprojekt. Denna kurs ökar dina förutsättningar att även efter kursens avslut kunna arbeta självständigt

IDA ICE1

KURSINNEHÅLL

 • Introduktion till IDA ICE och de viktigaste grunderna

 • Grundläggande modellering av väggar, fönster, dörrar, tak, våningar, etc.

 • Genomgång av projektering via olika arbetsvyer så som 3D, vyer, planer.

 • Inhämtandet av externa modellfiler så som IFC och DWG filer.

 • Skapandet av energisimulering utefter modell samt utskrift

MÅLSÄTTNING

Efter genomförd kurs skall du ha tillräckliga kunskaper i IDA ICE för att kunna utföra en energisimulering inom ett byggnadsprojekt

ÖVNINGAR

Övningarna är pedagogiskt upplagda för att då skall få öva på att arbeta i IDA ICE. Fokus ligger på rätt metodik för att du från början skall lära dig arbeta på ett så effektivt sätt som möjligt.

KURSMATERIAL

Vi använder ett kursmaterial som innehåller både teori och praktiska övningsuppgifter.

FÖRKUNSKAPER

Grundläggande kunskaper i Windows och datorvana är en grundförutsättning för en bra kurs. Kunskapar inom andra 3D-program eller AutoCAD är till god hjälp, men inget krav.

INFORMATION

Kurslängd: 1 dag

 Tid: 09.00-17.00

bottom of page