BYGGHANDLINGAR

Bygghandlingar är ritningar och dokument som beställaren/entreprenören utgår ifrån när de lägger anbud eller bygger projektet. Bygghandlingar består oftast av dokument som berör byggandet dvs ritningar, teknisk beskrivning och rumsbeskrivningar. Bygghandlingen omfattar även handlingar för konstruktion och VVS som projekteras parallellt.
 
Vid mindre projekt såsom ombyggnationer och tillbyggnader kan beställaren/entreprenören använda bygglovsritningarna till bygghandlingar. Vid större projekt som till exempel nybyggnation och större ombyggnader kräver beställaren/entreprenören att utförligare bygghandlingar tas fram.

Vad kostar det?
En typisk bygghandling för ett enplanshus kostar mellan 30-60 tusen kronor och beror på projektets komplexitet, storlek och kundens behov.

Business Meeting