top of page

DIGITALISERING AV RITNINGAR

Digitalisering.jpeg

HAR DU RITNINGAR OCH SKISSER I PAPPERSFORMAT SOM DU VILL DIGITALISERA?

Vi hjälper dig överföra dina ritningar till ett digitalt format. Underlaget levereras i dwg-format och/eller pdf-format. Vi har skickliga konsulter som genomfört olika konverteringsarbeten av information i dokument genom att digitalisera dessa, exempelvis från en pappersritning till en modern BIM-modell i 3D-teknik, försedd med branschanpassade cad-objekt.

Med vårt tjänsteutbud kan vi underlätta ert pappersbaserade ritningsbestånd från passiva pappersritningar till aktiva BIM-modeller, som ni kan använda på många olika sätt för att effektivisera er verksamhet.

Exempel är en BIM -modell (Byggnadsinformationsmodell) bättre underlag för fastighetsägare och bättre projekteringsunderlag inför ombyggnader eller ett presentationsmaterial för uthyrningsverksamheten.

En annan typ av digitaliseringsarbeten vi genomför är snabba och enkla konvertering av enstaka ritningar till cad-ritningar.

Genom att göra enkla ritningar till en BIM-modell kan man uppnå fördelar som till exempel:

  • Visualisera rum med egenskaper som rumsnummer, area och funktion.

  • Inspektera sina byggdelar och installationer och uppdatera i vilket utrymme de finns.

  • Via FM-systemet kan man arbeta med beteckningar kring byggdelar och installationer som kan visualiseras på modellen.

  • Med en BIM-modell kan man underhålla fastigheten på ett effektivare sätt.

  • BIM-modellen kan användas för arbetsuppgifter inom drift och förvaltning.

bottom of page