top of page

VÅRA TJÄNSTER

Har du ett projekt eller en idé som du vill förverkliga?

Våra tjänster är skräddarsydda för att möta varje klients specifika behov.

Sedan vi grundade företaget Bygglovskonsulter har vi erbjudit en rad olika konsulttjänster, som exempelvis bygglovsritningar, bygghandlingar, digitalisering av ritningar, konstruktionsritningar, 3D visualisering och energiberäkningar.

Vi lägger mest fokus och tid på bygglovsritningar. Det är inom detta området som vi känner att vi är bättre än våra konkurrenter och mer effektiva. Vi erbjuder även bättre pris än de flesta Arkitekterna och Ingenjörerna som arbetar med bygglov och bygglovsritningar. Bygglovshandlingar är de ritningarna som du behöver skicka in till kommunen för att kommunen ska godkänna att du får bygga det som du eller vi redovisat på ritningarna. Även om du får ett godkänt bygglov, så betyder det inte att du får bygga. Kommunen kan även kräva tekniska handlingar ( K, VVS, Brandskyddsdokumentation, Energiberäkning) innan du får ett startbesked och kan börja med det första spadtaget.

Det är alltid bra att fråga kommunen om vilka handlingar de kräver för just ditt projekt och din bygglovsansökan, så att du som byggherre eller beställare kan räkna på ditt projekt och hur mycket all projektering kommer att kosta dig. 

Många kunder väljer att i första hand skapa sina bygglovsritningar själva. Enkla skisser kommer inte att godkännas av kommunen. Kommunen kräver fackmannamässiga ritningar som är tydliga och som följer Plan- och bygglagen. Dina enkla skisser kommer du att ha svårt att få ett bygglov med. Det är möjligt att få bygglov, men du kommer att få lägga ner en hel del tid tills kommunens handläggare blir nöjda.  Räkna med att du kommer att få lägga ner ca 10-20 timmar om du vill göra det själv. Väljer du istället en Arkitekt/Byggnadsingenjör som hjälper dig tar det vanligtvis 5-10 timmar för mindre projekt, som exempelvis uterum, tillbyggnader och altaner

Låt oss som bygglovsexperter hjälpa dig med ditt bygglov så att det blir korrekt från början, vilket medför att du sparar en hel del tid och pengar. 

bottom of page