PRISER

GARAGE

Pris från 999 kr

En uppsättning bygglovsritningar innehåller följande ritningar: Planritning, Fasadritningar, Sektionsritning, Situationsplan, 3D- bilder.

ALTANER/UTERUM

Pris från 3500 kr

En uppsättning bygglovsritningar innehåller följande ritningar: Planritning, Fasadritningar, Sektionsritning, Situationsplan, 3D- bilder.

ATTEFALLSHUS

Pris från 3500 kr

En uppsättning bygglovsritningar innehåller följande ritningar: Planritning, Fasadritningar, Sektionsritning, Situationsplan, 3D- bilder.

TILLBYGGNAD

Pris från 3500 kr

En uppsättning bygglovsritningar innehåller följande ritningar: Planritning, Fasadritningar, Sektionsritning, Situationsplan, 3D- bilder.

POOL

Pris från 3500 kr

En uppsättning bygglovsritningar innehåller följande ritningar: Planritning, Fasadritningar, Sektionsritning, Situationsplan, 3D- bilder.

FRITIDSHUS

Pris från 4000 kr

En uppsättning bygglovsritningar innehåller följande ritningar: Planritning, Fasadritningar, Sektionsritning, Situationsplan, 3D- bilder.

EN- ELLER TVÅBOSTADSHUS

Pris från 6500 kr

En uppsättning bygglovsritningar innehåller följande ritningar: Planritning, Fasadritningar, Sektionsritning, Situationsplan, 3D- bilder.

FLERBOSTADSHUS

Be om offert

Bygglovshandlingar, systemhandlingar och bygghandlingar.

KONTOR & LOKALER

Be om offert

Bygglovshandlingar, systemhandlingar och bygghandlingar.

 

©2020 av Bygglovskonsulter