top of page

Behöver jag bygglov för att bygga ut huset?

Ja, du behöver vanligtvis bygglov för att bygga ut ditt hus. Om du inte behöver bygglov så kommer du behöva göra en bygganmälan till kommunen, det kan till exempel vara om det ryms inom attefallsåtgärder. Bygger du utanför detaljplan får du max bygga ut 50 kvm utan bygglov. Tänk på att du endast får bygga 50% av arean på din tomt.
Bygglovsritningar tillbyggnad


Vilka handlingar krävs av kommunen?

Bygglovsritningarna kommer att krävas om du ska bygga ut ditt hus. Ritningarna ska redovisa hur det befintliga huset kommer att se ut tillsammans med din tillbyggnad. Det räcker alltså inte med att endast redovisa hur den nya byggnadsdelen kommer att se ut. För att få ett godkänt bygglov behöver du i första hand skicka in dina bygglovsritningar. Kommunen kan komma att kräva fler handlingar till det tekniska samrådet.

  • Situationsplan skala 1:400. På situationsplanen ska du redovisa tillbyggnadens storlek och placering på tomten. Viktigt att man redovisar avstånden till tomtgränsen samt avstånden till de intilliggande byggnaderna.

  • Planritning skala 1:100. På planritningen behöver du redovisa dimensionerna på väggar, fönster och dörrar samt rumsfunktioner.

  • Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ska du redovisa hur byggnaden ser ut utifrån byggnadens olika sidor. Fasaderna ska redovisas tillsammans med marknivån.

  • Sektionsritning skala 1:100. På sektionsritningen ska du redovisa tillbyggnaden i genomskärning och visa höjder och taklutningar.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page