top of page

FAQ

Vanliga frågor och svar

VAD ÄR BYGGLOV?
 

Bygglov är ett tillstånd man behöver från kommunen för att bygga eller ändra en byggnad. Anledningen till varför man behöver ansöka om bygglov, är för att kommunen ska ha koll på vad som byggs i området, samt att säkerställa så att man följer lagar och regler när man bygger. 

VAD HÄNDER OM MAN BYGGER UTAN ATT ANSÖKA OM BYGGLOV?
 

Om du bygger eller har byggt utan ett godkänt bygglov eller starbesked och kommunen får reda på det, så kommer du behöva betala en sanktionsavgift. Kommunen kommer att begära att du förklarar varför du har byggt utan bygglov. 

Om du inte kan få bygglov på grund av de bestämmelser som gäller för din fastighet, kan du bli tvungen att riva hela byggnaden.

Exempel på sanktionsavgifter:

  • Att inte söka bygglov för ett bostadshus på 120kvm kostar ca 150 000kr

  • Att inte söka bygglov för en tillbyggnad på 50kvm  kostar ca 70 000kr

  • Att inte söka bygglov för ett uterum på 30kvm kostar ca 40 000kr

HUR ANSÖKER MAN OM BYGGLOV?
 

Bygglov ansöker man genom att kontakta kommunen man bor i. I de flesta fall ansöker man om bygglov genom att besöka kommunen hemsida. Mer information om hur man går tillväga hittar man på kommunens hemsida.  

NÄR BEHÖVS ETT BYGGLOV?

Du behöver vanligtvis bygglov om du vill bygga en ny byggnad, bygga till eller göra ändringar på byggnaden. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett staket eller en mur. Ibland kräver kommunen att du gör en anmälan även om du inte behöver bygglov. Hör alltid av med din kommun om vad som gäller för specifikt ärende.

VILKA HANDLINGAR KRÄVS FÖR ATT ANSÖKA OM BYGGLOV?

Det beror på vad för typ av projekt du planerar att bygga samt var fastigheten kommer ligga, men i regel måste du ha en ansökningsblankett, en situationsplan, en konstruktionsritning samt plan-, fasad- och sektionsritning.  Ansökningsblanketten hittar du hos din kommunala byggnadsnämnd.

VAD KOSTAR BYGGLOV HOS KOMMUNEN?

 

Ett bygglov kostar ca 25 000kr för ett bostadshus. För en tillbyggnad kostar det ca  15 000kr. Vid minde projekt kostar det ca 2000- 15 000kr. De flesta priserna hittar ni på kommunens hemsida. 

HUR LÅNGT TID TAR DET TILLS MAN FÅR ETT BYGGLOV?

 

Du ska vanligtvis få ett beslut inom 10 veckor. Om ditt projekt är komplicerat kan kommunen förlänga handlingstiden ytterligare 10 veckor. Skulle kommunen inte ge ett beslut inom 20 veckor, får du ett reducerat pris på din bygglovsansökan för varje vecka som går.  

 

Om din ansökan inte är komplett, dvs att du behöver komplettera något som kommunen handläggare saknas, så kontaktar kommunen vanligtvis dig inom några veckor. 

NÄR FÅR MAN BÖRJA BYGGA?

 

Det räcker inte med att du fått ditt bygglov godkänt. För att du ska få börja med byggandet av ditt projekt, behöver du få ett starbesked från din kommun. Att börja bygga utan starbesked kan medföra till en sanktionsavgift på ca 25 000kr. 

HUR LÄNGE GÄLLER ETT BYGGLOV?

 

När du har fått ditt bygglov godkänt, måste du börja bygga inom 2 år från att kommunen beslutat om ett beviljat bygglov. Byggnationen måste vara klar inom 5 år från att kommunen beslutat om ett beviljat bygglov.

HUR VET JAG OM JAG FÅR BYGGA ELLER ÄNDRA DET JAG PLANERAR ATT GÖRA?

Du kollar i detaljplanen (planbestämmelserna) om vad som gäller i ditt område. Det gör du via kommunens telefonsupport eller hemsida.

VAD ÄR EN KONTROLLPLAN?

 

En kontrollplan redovisar vilka kontroller som ska göra i ett byggnadsprojekt. Kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet. Kontrollplanen ska beskriva vad som ska kontrolleras och vilken lagstiftning punkterna ska kontrolleras mot samt vem som ska göra kontrollerna. När projektet är färdigt ska kontrollplanen signeras och lämnas in till kommunen, 

BEHÖVER NI UNDERLAG AV MIG?

Vi behöver underlag av dig för att kunna utföra ritningarna så att det stämmer överens med vad du/ni tänkt bygga/ändra.

Underlag som vi behöver är baskarta, nybyggnadskarta, befintliga husritningar, skisser med måttsättning som berör projektet. Vi behöver även dimensioner på vägg, golv. tak, fönster, dörr, taklutning och höjder ifrån färdigt golv.

HUR LÅNG ÄR LEVERANSTIDEN PÅ BYGGLOVSRITNINGAR?

Leveranstiden börjar gälla från och med att vi fått in allt ifrån dig vad det gäller underlaget. I din offert finns mer information. 
Det är viktigt att vi får in rätt underlag för att vi ska kunna projektera det så snabbt som möjligt. Vi levererar vanligtvis färdiga ritningar inom 5 arbetsdagar. 

HUR LEVERERAS RITNINGARNA/HANDLINGARNA TILL MIG?

Ritningarna levereras till dig i PDF format.

VAD HÄNDER OM JAG FÅR EN KOMPLETTERING?

Din kommun bedömer handlingarna du skickar in och ger dig antingen ett beviljat bygglov, kompletteringar eller avslag.  Skulle en komplettering uppstå, hjälper vi dig med att korrigera och rätta till eventuella fel.

BEHÖVER JAG BYGGLOV FÖR ATT GÖRA EN LITEN TILLBYGGNAD I FORM AV BALKONG?

Du behöver inte bygglov för att göra en liten tillbyggnad i form av balkong på ett en- eller tvåbostadshus inom ett område med detaljplan. Balkongen får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det.

Du behöver söka bygglov om en balkong ska uppföras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

Om din balkong byggs på ett flerbostadshus krävs bygglov.

BEHÖVER JAG BYGGLOV FÖR ATT BYGGA EN BASTU?

Om du ska bygga en ny byggnad eller en tillbyggnad som ska innehålla en bastu så krävs bygglov. 
Du behöver inte bygglov för att inreda en bastu i en befintlig byggnad.

BEHÖVER JAG BYGGLOV FÖR ATT BYTA ELLER SÄTTA IN NYA FÖNSTER

Ja, du behöver bygglov om dina nya fönster innebär en väsentlig ändring av fasaden. Det krävs en bedömning i varje enskilt fall. Även en mindre ändring kan anses vara en väsentlig ändring om byggnaden eller bebyggelseområdet är utpekat som särskilt värdefullt.

BEHÖVER JAG BYGGLOV FÖR ATT BYGGA ETT FÖRRÅD PÅ MIN KOLONILOTT?

Ja, du behöver normalt bygglov för att bygga ett förråd på din kolonilott.

bottom of page