FAQ

Vanliga frågor och svar

VILKA HANDLINGAR KRÄVS FÖR ATT SÖKA BYGGLOV?

Det beror på vad för typ av projekt du planerar att bygga samt var fastigheten kommer ligga, men i regel måste du ha en ansökningsblankett, en situationsplan, en konstruktionsritning samt plan-, fasad- och sektionsritning.  Ansökningsblanketten hittar du hos din kommunala byggnadsnämnd.

NÄR BEHÖVS ETT BYGGLOV?

Du behöver vanligtvis bygglov om du vill bygga en ny byggnad, bygga till eller göra ändringar på byggnaden. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett staket eller en mur.


Ibland kräver kommunen att du gör en anmälan även om du inte behöver bygglov. Hör alltid av med din kommun om vad som gäller för specifikt ärende.

HUR VET JAG OM JAG FÅR BYGGA ELLER ÄNDRA DET JAG PLANERAR ATT GÖRA?

Du kollar i detaljplanen (planbestämmelserna) om vad som gäller i ditt område. Det gör du via kommunens telefonsupport eller hemsida.

BEHÖVER NI UNDERLAG AV MIG?

Vi behöver underlag av dig för att kunna utföra ritningarna så att det stämmer överens med vad du/ni tänkt bygga/ändra.


Underlag som vi behöver är baskarta, nybyggnadskarta, befintliga husritningar, skisser med måttsättning som berör projektet. Vi behöver även dimensioner på vägg, golv. tak, fönster, dörr, taklutning och höjder ifrån färdigt golv.

HUR LÅNG ÄR LEVERANSTIDEN?

Leveranstiden börjar gälla fr.o.m. att vi fått in allt ifrån dig vad det gäller underlaget. I din offert finns mer information. 
Det är viktigt att vi får in rätt underlag för att vi ska kunna projektera det så snabbt som möjligt.

HUR LEVERERAS RITNINGARNA/HANDLINGARNA TILL MIG?

Ritningarna levereras till dig i PDF format.

VAD HÄNDER OM JAG FÅR EN KOMPLETTERING?

Din kommun bedömer handlingarna du skickar in och ger dig antingen ett beviljat bygglov, kompletteringar eller avslag.  Skulle en komplettering uppstå är vi på Bygglovskonsulter ansvariga för att korrigera och rätta till eventuella fel.

BEHÖVER JAG BYGGLOV FÖR ATT GÖRA EN LITEN TILLBYGGNAD I FORM AV BALKONG?

Du behöver inte bygglov för att göra en liten tillbyggnad i form av balkong på ett en- eller tvåbostadshus inom ett område med detaljplan. Tillbyggnaden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det.

Du behöver söka bygglov om en balkong ska uppföras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

Om din balkong byggs på ett flerbostadshus krävs bygglov.

BEHÖVER JAG BYGGLOV FÖR ATT BYGGA EN BASTU?

Om du ska bygga en ny byggnad eller en tillbyggnad som ska innehålla en bastu så krävs bygglov. 
Du behöver inte bygglov för att inreda en bastu i en befintlig byggnad.

BEHÖVER JAG BYGGLOV FÖR ATT BYTA ELLER SÄTTA IN NYA FÖNSTER

Ja, du behöver bygglov om dina nya fönster innebär en väsentlig ändring av fasaden. Det krävs en bedömning i varje enskilt fall. Även en mindre ändring kan anses vara en väsentlig ändring om byggnaden eller bebyggelseområdet är utpekat som särskilt värdefullt.

BEHÖVER JAG BYGGLOV FÖR ATT BYGGA ETT FÖRRÅD PÅ MIN KOLONILOTT?

Ja, du behöver normalt bygglov för att bygga ett förråd på din kolonilott.