top of page

Referensprojekt

Beviljade bygglov

Vi har genomfört mer än 500 projekt, där vi har hjälpt privatpersoner och företag med bygglovsritningar, konstruktionsritningar och andra tekniska handlingar som krävs för att få ett beviljat bygglov eller starbesked. Att ansöka om bygglov kan vara svårt och krångligt. Vi på Bygglovskonsulter hjälper dig med dina ritningar och dokument för att du ska ta dig igenom hela processen med kommunen så smidigt som möjligt. 

Bygglov för en nybyggnation av ett bostadshus

För att ansöka om bygglov för ett bostadshus, så behöver du lämna in bygglovshandlingar som visar hur huset kommer att se ut när det är färdigbyggt. Enligt Plan och bygglagen måste en bostad vara lämplig för sitt ändamål och tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Planritningen måste vara möblerad för att man ska se att husets utformning uppfyller kravet på tillgänglighet och användbarhet. På entréplanet ska det finnas plats för matlagning, wc/dusch, utrymme för daglig samvaro och sömn. Kommunen kommer att även behöva tekniska handlingar som exempelvis konstruktionsritningar till det tekniska samrådet. Vi har hjälpt många privatpersoner och företag med att rita bostadshus, några exempel kan du se nedan. 

Bygglov för en tillbyggnad eller ett uterum 

För att ansöka om bygglov för en tillbyggnad eller ett uterum, så behöver du lämna in bygglovsritningar som visar hur ditt befintliga hus kommer att se ut tillsammans med tillbyggnaden eller uterummet. Om ett befintligt bostadshus byggs till ska den tillbyggda delen vara tillgänglig och användbar enligt samma regler som för en nybyggnad.

Vi har hjälp många kunder med att rita tillbyggnader och kommunerna har varit väldigt nöjda med våra fackmannamässiga utförda bygglovsritningar.

Bygglov för att bygga ett Attefallshus

Du behöver inte bygglov för att bygga ett attefallshus på 30kvm (komplementbyggnad), men du behöver göra en bygganmälan till kommunen. Attefallshus får max vara 4 meter i nockhöjd från medelmarknivå. Det bästa med ett attefallshus är att den får strida mot detaljplan. Du kan bygga ett attefallshus på din tomt även om du utnyttjat din byggrätt och om den endast kan placeras på prickmark. I områden med värdefull miljö kan kommunen kräva bygglov och neka din bygganmälan. För att göra en bygganmälan behöver du lämna in bygglovsritningar som visar hur komplementbyggnaden kommer att se ut när det är färdigbyggt. Vi samarbetar med företag som bygger attefallhus och vi hjälper deras kunder med arkitektritningarna för komplementbyggnader. Vi kan även hjälpa dig med dina ritningar till ett attefallshus som passar in bra i din omgivning.  

Bygglov för att bygga ett garage eller en carport

Du behöver vanligtvis bygglov för att bygga ett garage eller en carport. Om du tänkt att bygga ett garage på max 30 kvm

så ryms det inom reglerna för Attefallsåtgärder och då behöver du bara göra en bygganmälan. Ritningarna som behövs för att ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan är planritning, fasadritningar och en sektionsritning i skala 1:100. Du behöver även lämna in en situationsplan (tomtkarta) i skala 1:400 eller 1:500 där den exakta placeringen av garaget eller carporten redovisas. 

Bygglov för att bygga en pool

Du behöver vanligtvis bygglov för att bygga en pool med pooltak och altan. Själva poolen kräver inget bygglov enligt plan och bygglagen, utan det är om man bygger en altan, har ett högt pooltak eller bygger en mur eller plank runt poolen som man behöver ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan till kommunen. Om marken ändras mer än +/-0.5 meter kan det även behövas marklov. Vi har några exempel nedan som du kan titta på. 

Nedan ser ni några av de projekt som vi har skissat, som har fått ett beviljat bygglov.

bottom of page