OM OSS

Företaget Bygglovskonsulter startades med syfte att hjälpa fastighetsägare med bygghandlingar.


Vi är ett team som består av arkitekter och byggnadsingenjörer som är experter på bygglovsritningar. Vi utgår om vad som gäller för just ditt projekt och hjälper dig som kund att ta dig genom hela bygglovsprocessen så smidigt och billigt som möjligt. 

Vår ambition är att alltid göra byggprocessen så enkel som möjligt för dig som kund.

 

Varför ska du välja oss?

Vi har en bred erfarenhet inom arkitektur och bygglov och kan därmed projektera prisvärda bygglovsritningar för dig som vill ha hjälp med ditt bygglov. Vi har en stor arbetsmoral och är kreativa i vårt arbete.

 

Var finns vi?

Vi finns i Gävle, Göteborg och Jönköping. Oavsett var er organisation eller ert företag är stationerat, så hittar vi alltid en lösning tillsammans.

 

Hur hanteras dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, telefonnummer, e-postadress, adress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna upprätta bygglovsritningar, skicka offert/uppdragsbeställning/fakturor. 

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Vi har fått dina uppgifter från formuläret du har fyllt i via hemsidan, www.bygglovskonsulter.com eller via våra samarbetspartners, t.ex. arkitektmora.se. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att du påbörjat kontakt med oss. Dina uppgifter kommer att sparas i maximalt 5 år från första kontakt, detta för att en godkänd bygglovsansökan är aktuell i 3 + 2 år. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas ej med extern part. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via kontaktformuläret på hemsidan. Du når vårt dataskyddsombud på samma sätt som ovan anges. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.