top of page

Behöver jag bygglov för att bygga ett växthus eller förråd?

Attefallsreglerna och friggebodsreglerna ger dig möjligheten att bygga flera fristående byggnader utan bygglov på din tomt. Du behöver däremot göra en anmälan hos kommunen och vänta med att börja bygga tills du får ett startbesked.


Tänk på att attefallsreglerna och friggebodsreglerna gäller endast om det redan finns en bostad på tomten.


Med hjälp av Friggebodsreglerna får ett fristående växthus eller uterum byggas utan bygglov på max 15 kvadratmeter och nockhöjd på högst 3 meter.

Byggnaden får inte placeras närmare annan fastighet, tomtgräns eller väg, än 4,5 meter. Om avståndet är mindre än 4,5 meter måste du ha ett grannemedgivande.


Med hjälp av Attefallsreglerna får en komplementbyggnad eller ett komplementhus

byggas utan bygglov på din tomt. Nockhöjden får max vara 4 meter från medelmarknivå och byggnadsarean max 30 kvm.


Om du tänkt att bygga komplementbyggnaden närmare än 4,5 meter till grannen, behöver du ett skriftligt godkännande av din granne.

Nekar grannarna får kommunens handläggare avgöra genom att du ansöker om bygglov.Bygglov för förråd
Har du ett befintligt hus på din tomt och vill bygga ett växthus i anslutning till ditt hus får du bygga ut 15 kvm utan bygglov. Höjden på utbyggnaden får inte vara högre än husets taknock.


Det är viktigt att du tänker på att innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked innan du börjar bygga, annars kan det leda till att du får en sanktionsavgift. När du har byggt färdigt ditt växthus och det visar sig att alla krav är uppfyllda, så kommer du få ett slutbesked från kommunen.

Du får börja använda din byggnad så fort du har fått ett slutbesked från din kommun.


För att din anmälan eller ansökan om bygglov ska vara fullständig behöver du lämna in bygglovsritningar till kommunen. Ritningarna som du lämnar in ska vara utförda på ett fackmannamässigt sätt. Om du har svårt att rita själv, så kan du ta hjälp av våra duktiga och erfarna konsulter.
コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page