top of page

När behöver du bygglov?

Bygglov behöver du när du tänkt att uppföra en byggnad eller göra en ändring på en befintligt byggnad.


Du kan även behöva bygglov vid andra typer av projekt som påverkar din fastighet. Det kan till exempel vara att du ska bygga en mur runt huset. Förutom bygglov kan det även behövas marklov. Vid vissa typer av projekt behöver du endast göra en bygganmälan innan du börjar bygga. Är du osäker på om du behöver bygglov eller om det räcker med att du gör en bygganmälan så ska du kontakta den kommunen där fastigheten finns eller kommet att byggas på.
Det som alltid kräver bygglov är bostadshus. Tillbyggnader kräver vanligtvis bygglov beroende på hur stort man tänkt att bygga ut. Om du tänkt att ändra ändamålet för en byggnad så krävs det bygglov. Ett exempel kan vara att ändra ett kontor till bostäder. Om du ska renovera en hyresrätt kan det också kräva bygglov, beroende på vad du tänkt att ändra.


Det är endast hos kommunen man kan ansöka om bygglov. Kommunen tar en avgift för bygglov och bygganmälan. Hur mycket det kommer att kosta dig, kan du vanligtvis se på kommunens hemsida.


Det är alltid bra att börja med att kontakta kommunen när man tänkt att bygga något. En handläggare hos kommunen kommer att berätta vilka handlingar du behöver lämna in. När du ansöker om bygglov så behöver du väldigt ofta en tomtkarta för att upprätta en situationsplan. Tomtkartan kan du vanligtvis ladda ner från kommunens e-tjänst och ibland behöva beställa från kommunen.


Om du håller dig till attefallsreglerna och friggebodsreglerna räcker det vanligtvis med att du gör en anmälan till kommunen och får ett starbesked innan du börjar bygga. Om du bygger innan du fått ett besked från kommunen så kan du få betala en sanktionsavgift eller behöva riva det som du byggt. Oavsett om du behöver bygglov eller göra en bygganmälan så behöver du i de flesta fall lämna in bygglovsritningar till byggnadsnämnden i din kommun.


Har det blivit dags för dig att bygga något som kräver bygglov, så är det bäst att du kontaktar oss, så att du får professionell hjälp tidigt i processen.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page