top of page

Behöver jag bygglov för att bygga en inglasad altan eller ett skärmtak?

Det finns olika regler som gäller när man ska bygga ett skärmtak eller en inglasad altan. Det finns flera aspekter man måste ta hänsyn till när man bygger.


Att bygga ett skärmtak kräver vanligtvis bygglov. Om du tänkt att bygga taket i anslutning till ditt befintliga hus, så räknas det som en tillbyggnad. Har du tänkt att bygga det som fristående, så att det ligger en bit bort från huset, så kommer kommunen att bedöma det som en ”nybyggnad”.


Om du följer attefallsreglerna, så behöver du inte ansöka om bygglov, utan då räcker det med att du gör en bygganmälan. För att du inte ska behöva ansöka om bygglov för ditt skärmtak, så får ditt skärmtak inte vara större än 15 kvm. Om taket planeras att byggas närmare än 4,5 meter till tomtgräns behöver dina grannar godkänna det. Tänk på att intyget från grannen behöver vara skriftligt och lämnas in till kommunen när de bedömer din ansökan eller bygganmälan.


Har ni tänkt att bygga taket som en fristående byggnad, så behöver ni inget bygglov om ni följer attefallsreglerna för komplementbyggnader.


Om du är osäker på om du behöver ett bygglov eller bygganmälan, så är det bäst att kontakta kommunen där din fastighet finns.Bygglov inglasad altan
Inglasad altan

Om du redan har en altan med skärmtak och nu funderar på att glasa in det, så att det blir som ett uterum, så kan kommunen bedöma det som en fasadändring eller som en tillbyggnad. Det är svårt för oss att bedöma om det kräver bygglov eller inte, eftersom att det är handläggaren från kommunen som bestämmer om du behöver ansöka om bygglov. Det är därför bäst om du själv kontaktar din kommun och får en bättre bild på hur de kommer att bedöma ditt byggprojekt.Bygglov för ett uterum

Om du planerar att bygga ett nytt uterum i anslutning till ditt hus, så räknas det som en tillbyggnad. Du behöver redovisa hur uterummet kommer att se ut tillsammans med ditt befintliga hus. Har du tänkt att bygga det som fristående så räknas det som en nybyggnad och då behöver du endast redovisa uterummet på dina bygglovsritningar. Du behöver ansöka om bygglov för ett uterum om du tänker bygga mer än 15 kvadratmeter i anslutning till ditt befintliga hus. Om du håller dig inom 15 kvadratmeter när du bygger ett fristående uterum så behöver du endast göra en bygganmälan, om du inte redan har en fristående friggebod på din tomt och nyttjat reglerna för friggebod utan bygglov.


Om du börjar bygga utan att få ett startbesked kan du få en sanktionsavgift. Även när du gör en bygganmälan så måste du vänta tills kommunen givit dig ett startbesked.


Om du har tänkt att bygga ett uterum som är fristående så gäller samma regler som för ett Attefallshus. Det får vara Max 30 kvm och 4 meter upp till nock för att du inte ska behöva ansöka om ett bygglov.


Det går alltid bra att kontakta oss om nu har några frågor eller funderingar.
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page