top of page

Behöver jag bygglov för att bygga en pool?

Om du funderar över att bygga en pool, så kan vi förklara att själva poolen inte är något man behöver ansöka om bygglov för. I PBL står det inget om att man behöver bygglov för att bygga en pool. Kommunens handläggare bedömer inte enbart poolen när du ansöker om bygglov eller tänker göra en bygganmälan innan du börjar bygga. Byggnadsnämnden tittar på helheten och då kan det vara så att du tänker bygga en altan, plank eller ett pooltak som kräver bygglov.

Bygglov för pool


När man bygger en pool kan man behöva schakta för att få plats med poolen. Om marknivån ändras kan du behöva ansöka om marklov.


I Boverkets byggregler finns det bestämmelser om att man ska ha ett skydd mot drunkning. Det kan medföra en stor fara att inte ha något skydd. Till exempel så kan ditt eller din grannes barn hoppa i poolen och drunkna om det inte finns något skydd. Det är du som byggherre som är ansvarig för att ordna något form av skydd runt poolen.


I Boverkets byggregler kan man läsa om att man behöver skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 2 decimeter. Ett skydd kan vara:

  • Ett minst 0,9 m högt staket, utfört så att barn inte kan krypa under eller klättra över. Om det finns grind bör den förses med lås.

  • En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 mm maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika.

Det finns andra typer av skydd, som exempelvis pooltak. Det viktigaste är att man kan redovisa andra lösningar som är lika säkra som exemplen ovan. Du kan läsa mer i denna PDF om hur man ska tänka kring skydd runt poolen.

Det är viktigt att du kontaktar kommunen som du bor i eller planerar att bygga poolen i, för att ta reda på hur de kommer att bedöma ditt projekt och om kommunen kräver att du ansöker om bygglov. Om du bygger utan kommunens vetskap, kan du bli tvungen att betala en straffavgift eller riva ditt bygge. Det låter inte roligt!

Du behöver vanligtvis lämna in bygglovsritningar som tydligt redovisar det som du tänkt att bygga. Om du väljer att ta hjälp av oss, så behöver vi skisser ifrån dig, så att vi kan rita upp fackmannamässiga bygglovsritningar. Om du har några frågor, så är du välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig förstå vad som behöver göras.


댓글


댓글 작성이 차단되었습니다.
bottom of page