top of page

Behöver jag bygglov för att bygga ett uterum?

För att du ska bygga ett uterum så behöver du i de flesta fall ansöka om bygglov.

Det finns dock vissa undantag från bygglovsplikten när man ska ansöka om bygglov för ett uterum.
Bygga uterum i anslutning till huset


Om du planerar att bygga ett uterum som är i anslutning till ditt hus och är mindre än 15 kvm så behöver du inte ansöka om bygglov, utan då behöver du göra en bygganmälan till kommunen och få ett startbesked från byggnadsnämnden innan du börjar med byggnadsarbetet. De flesta privatpersonerna tycker att det är väldigt litet med att bygga ut 15 kvadratmeter och väljer att bygga ut mer. Om du tänker bygga ett uterum som är större än 15 kvadratmeter som är i anslutning till ditt hus, som är inom detaljplanerat område så behöver du ansöka om bygglov. Om du bor utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse får du bygga ett uterum på max 50 % av den befintliga byggnadsarean på din tomt. Du får endast göra detta en gång utan att ansöka om bygglov.BYGGLOVSRITNINGAR UTERUM


Bygga ett fristående uterum


Vill du bygga ett uterum som är en fristående byggnad, så kan du uppföra det som en komplementbyggnad och då behöver du inget bygglov om du följer attefallsreglerna och bygger max 30 kvm. Om du tänker bygga ett uterum som är större än 30 kvadratmeter, så behöver du ansöka om bygglov.
Vad behöver jag lämna in till kommunen när jag ska söka bygglov för ett uterum eller göra en bygganmälan?


Du behöver lämna in en kontrollplan och bygglovsritningar som visar det som du tänkt att uppföra. Om uterummet ska vara en fristående byggnad, så behöver endast uterummet redovisas på ritningarna. Har du tänkt att bygga det i anslutning till huset, så behöver kommunen se hur ditt uterum kommer att se ut tillsammans med ditt befintliga hus. Vi kan hjälpa dig med att uppföra de handlingarna som kommunen kommer att kräva för att du ska kunna få ett startbesked. Priset för bygglovsritningar till ett uterum startar från 3500 kr exklusive moms.


Det är viktigt att du inte börjar bygga förens du har fått ett startbesked från byggnadsnämnden i din kommun, annars kan det leda till att du får en sanktionsavgift. Vi är snabba på svara och färdigställa fackmannamässiga ritningar till ditt projekt.


Du kan kontakta oss och skicka underlag till oss, så lämnar vi en offert med fast pris och tidsplan till dig. Underlagen som vi kommer att efterfråga från dig är något typ av skiss på uterummet och en tomtkarta. Ska du bygga ditt uterum i anslutning till ditt hus, så behöver vi även befintliga ritningar på ditt hus. Känner du att det är så mycket att hålla koll på när man ska bygga ett uterum, så kan vi tipsa om att läsa mer på kommunen hemsida eller vår hemsida om hur man ska gå tillväga när man ska ansöka om bygglov. Det är vanligtvis mycket enklare än vad man förväntar sig.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page