top of page

Vad menas med fackmannamässigt?

När man arbetar inom byggnadsbranschen är det vanligt att man möter begreppet fackmannamässigt. Enligt en allmän definition så innebär det att ett arbete ska utföras på ett sådant sätt som normalt kan förväntas av en fackman.


Kravet kopplas alltså till de krav på kompetens som krävs inom den aktuella branschen. En snickare ska följa tillämpliga branschregler, en tapetserare sin branschstandard, en golvläggare sin branschs bestämmelser osv. Det handlar om att ett arbete ska utföras på ett sakkunnigt och yrkesmässigt sätt.Fackmannamässiga bygglovsritningar


Det är extremt viktigt inom byggnadsbranschen att allt görs på ett fackmannamässigt sätt. Små fel kan få allvarliga konsekvenser och bli dyra att åtgärda i efterhand. När du ska ansöka om bygglov så kommer kommunen kräva fackmannamässigt utförda handlingar från dig.

För kommunen spelar det ingen roll om vem som gör dina handlingar. Det enda kravet från byggnadsnämnden är att de ska vara fackmannamässigt utförda. Om du inte känner att du klarar av att göra dem själv, så rekommenderar vi dig att ta hjälp av någon som hjälper dig i ett tidigt skede.

Att ritningarna är fackmannamässigt utförda innebär att de ska vara ritade på vitt papper som inte är rutigt eller linjerat. Att dem är ritade med rena svarta linjer. Att alla mått är korrekta. Att skalan finns med på ritningarna. Alla ritningar ska innehålla fastighetsbeteckning, datum och information om vad ritningen föreställer samt skala och skalstock.

När du ska lämna in bygglovsritningar så kan en erfaren Arkitekt hjälpa dig med dina ritningar så att de följer plan-och bygglagen och så att allt redovisas tydligt och korrekt.

Vi har Arkitekter och Byggnadsingenjör som är väldigt kunniga inom bygglov och som kan hjälpa dig med alla handlingar som behövs för att du ska ta dig igenom bygglovsprocessen så smidigt som möjligt. Från ide till verklighet.


Comments


bottom of page