top of page

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan är ett dokument som

ska ge vägledning för beslut om hur

mark- och vattenområden ska

användas och hur den existerande

stadsmiljön ska utvecklas inom

kommunen
ÖversiktsplanÖversiktsplanen tas fram genom:


Samråd (samråder/hämtar synpunkter från invånare, myndigheter

företag etc.

Utställning (justerade förslaget ställs ut och nya synpunkter kan tilläggas)

Antagande (då kommunfullmäktige slår fast översiktsplanen)


En översiktsplan är inte juridiskt bindande. Detta betyder att

översiktsplanen inte måste efterlevas till fullo.

Comments


bottom of page