top of page

Vad är Plan- och byggförordningen?

Plan- och byggförordningen är bestämmelser som fastställs av regeringen.

Plan- och byggförordningen får inte strida mot någon lag, som exempelvis plan- och bygglagen.


Plan- och byggförordningen innehåller bestämmelser om hur en byggnad ska vara projekterad för att minimera risker för skador. Förordning innehåller även bestämmelser om vad som gäller för områdesbestämmelser, vilka krav det finns på byggnader och byggprodukter, funktion och säkerhetsåtgärder.BYGGLOVSREGLER
I kapitel 6 som handlar om bygglov och bygganmälan så kan man läsa mer om vad som är bygglovspliktigt. I tidigare kapitel kan man läsa om vad byggnadshöjd är och hur byggnadshöjden ska mätas etc.


Kapitel 7 förklarar när det behövs en kontrollansvariga till olika åtgärder och projekt.


I kapitel 8 kan man läsa om byggnadsnämndens ansvar att göra tillsyn och se till så att den som bygger följer plan- och bygglagen. Statliga myndigheter och byggnadsnämnder ska även vägleda och följa upp tillämpningen av plan- och bygglagen.


I kapitel 9 som handlar om Byggsanktionsavgifter, som vi helst vill undvika att läsa står det om vad som gäller om man bygger utan bygglov. Sanktionsavgifterna och hur mycket du får betala kan du läsa mer om i Kapitel 9.


I kapitel 10 som handlar om bemyndiganden kan man läsa mer om vad som gäller för myndigheterna som exempelvis Boverket.


För dig som inte arbetar inom byggnadsbranschen, så kan det vara svårt att hålla koll på vilka bestämmelser som gäller när man ska projektera ett hus eller bygga ett hus. Det är därför du ska ta hjälp av en sakkunnig person som kan hjälpa dig så slipper få massa huvudvärk i framtiden. Vi har konsulter som är experter inom bygglov och som hjälper dig med att projektera ditt byggnadsverk så att den följer alla funktions och säkerhetskrav.


Kontakta oss, så hjälper vi dig med dina bygglovsritningar som behövs för att ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan.

Opmerkingen


bottom of page