Sök
  • BYGGLOVSKONSULTER

Vad är en detaljplan?

Uppdaterat: 20 jan.

En detaljplan är ett dokument som

talar om hur mark- och

vattenområden får användas inom

ett specifikt område.


En detaljplan består alltid av en

plankarta och planbeskrivning. Det är

plankartan som reglerar

markanvändningen och bebyggelsen.


Detaljplaner finns framförallt i de tätbebyggda

delarna av kommunen.

Kommunen är tvungna att ha en aktuell

detaljplan för dessa områden.Detaljplan
Vidare är detaljplaner juridiskt

bindande och bygglov som strider mot

den gällande detaljplanen får inte

beviljas.


Exempel: Om detaljplanen säger att du max får bygga 7 meter högt, så kommer du inte få igenom

ett bygglov om du överstiger den höjden.

14 visningar0 kommentarer