top of page

Friggebod eller Attefallshus på en obebyggd tomt?

Ett Attefallshus eller en friggebod är komplementbyggnader som inte kräver bygglov, men det finns vissa krav som behöver vara uppfyllda för att du inte ska vara bygglovspliktigt. Det måste finnas ett bostadshus på tomten för att du ska bygga en friggebod eller ett Attefallshus utan att behöva ett bygglov.


Bygglovsritningar friggebodOm du inte har ett bostadshus på tomten, så kommer din komplementbyggnad snarare räknas som huvudbostad och då kommer du att behöva ansöka om bygglov.


Det är väldigt många företag och privatpersoner som vill bygga en komplementbyggnad, samtidigt som de bygger sitt första hus på tomten. De flesta kommunerna kräver då bygglov, eftersom kravet på attefallsreglerna och friggebodsreglerna är att det redan ska finnas ett en- eller tvåbostadshus på tomten för att komplementbyggnaden inte ska vara bygglovspliktig.


Många tycker att det är väldigt fel att man måste vänta tills att man byggt huset färdigt, vilket vi självklart förstår och håller med om. Det finns kommuner som har avvikit från regelverket och haft en bättre förståelse och tillåtet att man bygger en komplementbyggnad utan att det är bygglovspliktigt. Det är i de flesta fallen upp till handläggaren att bedöma om du får bygga din komplementbyggnad samtidigt som du bygger ditt hus.


Oavsett om du behöver bygglov eller en anmälan, så behöver du bygglovsritningar som redovisar hur komplementbyggnaden är tänkt att se ut när den är färdigbyggd.

Vi har genom åren hjälpt hundratals kunder med bygglovsritningar för komplementbyggnader och hoppas även kunna hjälpa dig med dina bostadsdrömmar. Kontakta oss för att veta mer om hur vi kan hjälpa dig.


Comments


bottom of page