top of page

Behöver jag bygglov för att bygga en balkong?


I de flesta fall behövs det bygglov för att bygga en balkong på en befintlig byggnad, men det finns vissa undantag om du ska bygga en balkong på en- och tvåbostadshus.


Om du tänkt att uppföra en liten balkong på ett bostadshus, så kan kommunen bedöma det som en tillbyggnad. Det är viktigt att se över detaljplanen så att balkongens utseende följer de bestämmelser som finns beskrivit i detaljplanen. En balkong är bygglovspliktig om du tänkt att uppföra del på en komplementbyggnad.


Bygglov för balkongDet finns flera aspekter att ta hänsyn till när man ska bygga en balkong. Balkongens area, höjd från marken, utseende och området som man tänkt uppföra sin balkong i, är några viktiga aspekter man måste ta hänsyn till. Det är väldigt svårt att ge ett rakt svar på om du behöver ansöka om bygglov för en balkong, eftersom att kommunen även kan bedöma det som en fasadändring och då behöver du ansöka om bygglov.


Kommunen tar hänsyn till omgivningen och stadsbilden och om byggnaden som du tänkt att uppföra en balkong på har ett kulturhistoriska värde. Det är därför väldigt svårt för oss att kunna bedöma om det kräver bygger eller inte. Det är bäst om du kontaktar kommunen och frågar dem om det som du tänkt att uppföra kräver bygglov. Vid stora byggnader som exempelvis flerbostadshus, krävs det alltid att man ansöker om bygglov. Om man även ska uppföra en ny balkongdörr, så behöver ansöka om bygglov för den åtgärden.


Oavsett om du ska göra en bygganmälan eller ansöka om bygglov, så behöver du lämna in bygglovsritningar till kommunen. Ritningarna ska visa utformningen av balkongen, samt ett räcke som är minst 1100 millimeter högt. Balkongen måste uppfylla en del krav på tillgänglighet och tekniska krav. Balkongen behöver även anpassas efter byggnadens utseende.


Om du har tänkt att glasa in en befintlig balkong, så behöver du i de flesta fall ansöka om bygglov, eftersom att det räknas som en fasadändring.


Om du känner dig osäker eller har noll koll på vad som behöver lämnas in till kommunen, så kan du börja med att kontakta byggnadsnämnden i din kommun och sedan beställa tydliga och fackmannamässigt utförda bygglovsritningar från oss.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page