top of page

Vilka ritningar krävs för att få ett beviljat bygglov!


Arkitektritningar som planritningar, sektionsritningar, fasadritningar samt en situationsplan kallas vanligtvis för bygglovsritningar och efterfrågas av kommunen när du ska ansöka om bygglov. Bygglovsritningarna nämnda ovan är de typer av ritningar som kommunen vanligtvis kräver vid en bygglovsansökan. Ibland kan kommunen endast kräva fasadritningar om du enbart ska ändra något på fasaden. Ritningarna måste vara tydliga och fackmannamässigt upprättade för att kommunen ska kunna bedöma din ansökan. Kommunen har mer information på deras hemsida om hur ritningarna ska vara utförda för att de ska kunna bedöma dina ritningar. Om kommunen får ritningar som inte är gjorda på ett tydlig och fackmannamässigt sätt, så kommer det att kräva en komplettering, där du får skicka in tydligare ritningar.

Bygglov i UppsalaIbland kan kommunen kräva andra typer av ritningar som inte räknas in under bygglovsritningar. Detta kan vara konstruktionsritningar, vvs-ritningar och elritningar. För att få ett godkänt bygglov behöver din kommun endast bygglovsritningarna. Konstruktion, el & vvs-ritningar behövs först när det är ett tekniskt samråd.


Det är därför viktigt att man börjar med att ansöka om bygglov och lämnar in bygglovsritningarna till kommunen. När kommunen bedömt dina bygglovsritningar och beviljat din ansökan, så kan du gå vidare med andra handlingar om kommunen kräver det. Vid mindre projekt, kan det ibland räcka med endast bygglovsritningar för att få ett startbesked och börja bygga. Vid större projekt som exempelvis nybyggnation av ett bostadshus kommer kommunen behöva tekniska handlingar till det tekniska samrådet.


Vi brukar alltid tipsa våra kunder med att börja med att ansöka om bygglov och lämna in bygglovsritningar så att man får godkända arkitektritningar och godkänt bygglov först. Därefter kan man gå vidare med de övriga handlingarna, så att man inte behöver ändra på alla handlingar om det skulle vara så att kommunen inte godkänner dina bygglovsritningar/arkitektritningar. Vissa företag kommer då att ta en extra kostnad från dig som kund för att justera på alla ritningar. Så var vaksam och börja med ett steg i taget i byggprocessen, så kommer ni att undvika många onödiga extra kostnader. Våra arkitekter hjälper dig med fackmannamässiga bygglovsritningar till bäst pris i hela Sverige!Comments


bottom of page