top of page

Har ni bestämt er för att bygga och är osäkra på hur man söker bygglov?
Hur söker man bygglov


Vi har ett inlägg som finns på Alltombygglov som beskriver hur ni ska gå tillväga för att ansöka om bygglov och hur processen ser ut. Vi kan kort beskriva det igen nedan.


När du har bestämt dig för att du verkligen vill bygga eller ändra ett projekt, så är det dags att ansöka om bygglov för att dubbelkolla med kommunen om de är okej med det som ni tänkt att bygga. Skulle du inte meddela kommunen och bygga utan kommunens vetskap, så kallas det för svartbygge och det kan leda till att du får riva det och betala en sanktionsavgift om kommunen sen lägger märke till det eller om

någon granne anmäler dig. Det händer att vi får meddelande från kunder som oroliga och stressade efter att de byggt utan att ansöka om bygglov. Det handlar vanligtvis om mindre projekt, som exempelvis uterum, altaner och garage.


Börja med att meddela kommunen att du tänkt att bygga ett projekt. Byggnadsnämnden i din kommun kommer hjälpa dig med att förstå vilka handlingar du behöver lämna in till dem.

Det brukar vanligtvis vara en ansökningsblankett, en kontrollplan och bygglovshandlingar.


En ansökningsblankett är enkel att fylla i. Det ska framgå vad du tänkt att bygga och du behöver lämna uppgifter om dig själv. En kontrollplan och bygglovshandlingar är lite svårare att göra själv. De flesta som inte har kunskaper eller erfarenhet att rita fackmannamässigt tar hjälp av arkitekter och byggnadsingenjör.


Du behöver vanligtvis lämna enkla skisser med mått och dimensioner på det som du tänkt att bygga eller ändra till företaget som hjälper dig med dina bygglovsritningar.

Företaget kommer sedan att projektera bygglovshandlingar och skapa en kontrollplan till dig som du sedan ska skicka in till kommunen tillsammans med din ansökningsblankett. Kommunen har vanligtvis e-tjänster där du kan legitimera dig med bank id och sedan skicka in ansökan helt digitalt.


Du kommer att få ett svar från din kommun om de saknar handlingar eller om något behöver kompletteras innan de bedömer dina ritningar. Kommunen har sedan 2,5 månader på sig att ge dig svar på din ansökan. Kommunen har rätt att förlänga den tiden ytterligare med 2,5 månader om de har mycket på bordet och inte hinner att ge dig svar. Det kan vara bra att tänka att ansöka om bygglov för uterum, altaner och pool i god tid, så att ni hinner bygga det inför sommaren.Detta är kort beskrivet om hur man går tillväga för att ansöka om bygglov. Om du har några frågor så finns Bygglovskonsulter här för att hjälpa dig.

🙋‍♂️💙


Comments


bottom of page