top of page

BYGGLOV I UPPSALA

Många privatpersoner har svårt med att ansöka om bygglov. Oftast vet inte kunderna vad de behöver lämna in till kommunen för att man ska få ett beviljat bygglov. Vissa åtgärder kräver bygglov och andra kräver endast en anmälan. Det vanligaste som kommunen i Uppsala och andra kommuner i landet kan kräva för att du ska få ett bygglov är bygglovsritningar och en kontrollplan. Ritningarna ska visa hur ditt bygge eller den ändringen som du tänkt att genomföra kommer att se ut i framtiden. 

Vi har skapat en tjänst där vi hjälper dig med dina bygglovsritningar.

BYGGLOSRITNINGAR I UPPSALA

Bygglovsritningar är enkla ritningar som även kallas för arkitektritningar. Det finns en hel del som man måste tänka på när man ritar sina bygglovshandlingar, exempelvis måste man vid tillbyggnader redovisa hur det befintliga huset kommer att se ut tillsammans med tillbyggnaden.

Höjder, areor, taklutningar, avstånd till tomtgränser, marklinjer och kulör och material behöver redovisas på ritningarna. 

Det är vanligt att många privatpersoner själva ansöker om bygglov och där det själv ritar sina bygglovshandlingar, men vår gissning är att 80 % av dem som ansöker själva får kompletteringar och behöver anlita en Arkitekt som hjälper dem med ritningarna. Om du har ont om tid och behöver komma igång med byggandet så snabbt som möjligt, så kan det vara smart att ta hjälp av erfarna arkitekter och ingenjörer. 

Aerial view of house roofs in suburban n

HJÄLP MED BYGGLOV I UPPSALA

Vi har erfarna konsulter som vet vad som behöver redovisas på bygglovsritningarna för att kommunen ska godkänna din bygglovsansökan. Vi har erfarenhet att arbeta med små och stora byggprojektet.​ För att vi ska kunna hjälpa dig med dina bygglovshandlingar behöver du mejla oss en kort beskrivning på vad du tänkt att bygga eller ändra. Oftast kräver vi en enkel skiss från dig som kund för att våra arkitekter ska förstå och få en bättre bild vad du tänkt bygga eller ändra.  Vi arbetar online och hjälper kunder i hela Sverige. Vi kan boka ett kort möte på zoom. Tillsammans på mötet går vi igenom dina tankar och idéer. Sedan projekterar vi fackmannamässiga bygglovshandlingar som kommunen kräver för att du ska få börja bygga. 

bottom of page