top of page

Vilka är de vanligaste bygglovshandlingarna som kommunen kräver?

De vanligaste handlingarna som man behöver skicka in vid en bygglovsansökan är en planritning, sektionsritning, situationsplan samt fasadritningar.

  • Fasadritning i skala 1:100

  • Planritning i skala 1:100

  • Sektionsritning i skala 1:100

  • Situationsplan/Enkel nybyggnadskarta i skala 1:400


Bygglovsritningar


Planritning i skala 1:100

En planritning är en horisontell genomskärning av huset och den ska redovisa planlösningen. Ritningen skall visa var väggarna, dörrarna, fönster är placerade samt möbleringen. Planritningen ska vara måttsatt så att det går att beräkna

arean. En planritning har du förmodligen sett tidigare och har hyfsat bra koll på vad det är.


Fasadritning i skala 1:100

Fasadritningar ska lik planritningarna vara i skala 1:100 och redovisa byggnaden från de olika väderstrecken. Alla fasader som påverkas av det man avser att söka bygglov för, skall redovisas och om man exempelvis söker bygglov för en tillbyggnad, så skall tillbyggnaden vara tydligt markerad på fasad ritningarna. Befintliga och föreslagna marknivåer samt materialval och kulörer med NCS-kod ska redovisas i fasad ritningarna. Du kan tänka dig att om du står på din tomt och tittar på ditt framtida byggnadsprojekt, det som du ser framför dig, kommer Arkitekten att behöva redovisa på ritningarna. Om huset har ett källarplan under marknivån så redovisas det ej på fasad ritningarna, eftersom att man endast ser det som är ovan mark på fasad ritningarna.


Sektionsritning i skala 1:100

En sektionsritning är en vertikal genomskärning av huset. Ritningen skall redovisa höjder som rumshöjd, byggnadshöjd, nockhöjd och totalhöjd. Arkitekten behöver även redovisa takvinklar och marknivåer.


Situationsplan (Enkel nybyggnadskarta i skala 1:400)

Situationsplanen skall uppföras efter en skalenlig tomtkarta. Tomtkartor finns att beställa hos kommunen. Situationsplanen ska vanligtvis vara i skala 1:400 eller 1:500. Ritningen ska redovisa husets placering på tomten och minst två vinkelräta mått från husets hörn till tomtgräns. Om du planerar att bygga ett nytt bostadshus på din tomt så kommer du behöva beställa en nybyggnadskarta från kommunen. En nybyggnadskarta kostar ca 10 000 kr.Vi hjälper dig med dina bygglovsritningar till fast pris!

Det är alltid smart att kontakta kommunen och fråga dem om vilka ritningar som du behöver lämna in just för ditt projekt som du tänkt att uppföra. Kommunerna runt om i landet har oftast det beskrivet på deras hemsidor, så besök kommunens hemsida och se om du hittar vilka ritningar som de kräver, att du lämnar in för att du ska få ett beviljat bygglov eller ett startbesked.

Om du redan har koll på vilka ritningar som behöver lämnas in till kommunen och vill ha hjälp med ritningar så kan du kontakta oss, så hjälper vi dig med dina bygglovsritningar till fast pris.


Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page