top of page

Bygglov för solceller: vad säger lagen om att montera solceller?


Bygglov för solceller – regler och undantag

Att installera solceller på taket är en välkommen investering på sikt både för plånbok och klimat. Men är det bara att montera upp solcellerna hur som helst? I den här artikeln undersöker vi hur det egentligen ligger till med bygglovskraven för att installera solceller.


Hur vet man när man behöver bygglov för solceller?

Det finns idag ingen tydlig rättspraxis som avgör när det behövs bygglov för att installera solceller på till exempel taket. Kommunerna arbetar nämligen efter vägledande rekommendationer snarare än nationella riktlinjer, vilket gör att reglerna kan variera något kommuner emellan.

De flesta frågor som uppstår kring solceller och bygglov kan Hemsol ge svar på via tipsen och informationen som finns tillgängliga på deras hemsida. Kortfattat kan det dock sägas att det i regel inte krävs bygglov för att installera solceller, men att det finns flera undantag att känna till.

Du kan också kontakta stadsbyggnadskontoret hos din egen hemkommun för att undersöka saken specifikt där du bor. Kom ihåg att aldrig inleda en installation utan att kontrollera bygglovskraven först och fått din ansökan beviljad om det krävs. Du kan annars råka ut för stora sanktionsavgifter.

När kan det krävas bygglov för att installera solceller?

  • Om huset är kulturmärkt (K-märkt).

  • Om kommunens detaljplan uttryckligen förbjuder solpaneler.

  • Om totalförsvaret anser att det finns ett riksintresse i byggnaden.

  • Om du vill installera ett soltak där solcellerna integreras i taket.

  • Om installationen riskerar att påverka byggnadens brandskydd.


BYGGLOV FÖR SOLCELLER


Hur kan jag få hjälp med att ansöka om bygglov för solceller?

Många tycker det är besvärligt att kontakta kommunen för att ansöka om bygglov, inte minst när det gäller solceller då praxis kan upplevas som svårare att tolka. Dessutom kräver en ansökan att du samtidigt bifogar de bygglovsritningar som ska användas för att förverkliga bygget.

Som tur är finns det dock företag och andra aktörer som specialiserar sig på att hjälpa människor med att ansöka om bygglov. Då får du stöd i både ansökningsprocessen, vilka byggnadsritningar du måste ha med samt om du önskar överklaga ett eventuellt avslag.


Vilka bygglovsritningar behövs som underlag för solceller?

För att beviljas bygglov för solceller krävs tydliga bygglovsritningar som är ritade på ett fackmannamässigt sätt. Ritningarna ska visa byggnaden från olika vinklar och situationer och kallas för planritningar, fasadritningar, sektionsritning och situationsplan.

Bygglovsritningarna är obligatoriska i en bygglovsansökning och ofta tummen på vågen när ärendet ska avgöras åt det ena eller det andra hållet. Det är därför alltid att rekommendera att satsa ordentligt på bygglovsritningarna redan från början för att få till en snabbare beslutsprocess.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page