top of page

Behöver jag bygglov för att bygga en farstu?

Alltid när man ansöker om bygglov så spelar olika faktorer roll. Hur stort man tänkt bygga, utseende och var byggnaden ska byggas. Det finns olika regler som skiljer sig beroende på om man tänkt bygga inom detaljplan eller utanför detaljplanerat område.


För att vara säker på om det krävs bygglov eller inte, så kan du ringa eller mejla byggnadsnämnden i din kommun.


Kom ihåg att det är detaljplanen som bestämmer om vad du får bygga på din fastighets tomt.
Bygglov farstu


För en farstu behövs vanligtvis bygglov om du bor inom detaljplan. Det finns däremot undantag om du tänkt bygga det som en Attefallstillbyggnad eller om din fastighet ligger utanför detaljplanerat område. Då räcker det med att du gör en bygganmälan.


Tänk på att titta om din fastighet är inom detaljplan eller utanför. Om du bor utanför detaljplanerat område och sammanhållet bebyggelse så får du bygga ut 50 kvm utan att ansöka om bygglov. Man får endast bygga på 50 % av den ytan man har på tomten när man bor utanför detaljplanen.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?


Bygglovsritningarna ska redovisa hur farstun kommer att se ut när den är färdigbyggd tillsammans med ditt befintliga hus. Du kommer att behöva lämna in en planritning, sektionsritning, fasadritningar och en situationsplan till kommunen.


På planritningen ska du redovisa yttermåtten och dimensioner på väggarna/stolpar/pelare, fönster och dörrar. Även byggnadsarean behöver du redovisa på din planritning.


Du ska redovisa höjderna och taklutningen på en enkel sektionsritning.


Du ska visa hur fasaden kommer att se ut från fyra olika väderstreck.


På en situationsplan behöver du redovisa vart på tomten du ska bygga och måttsätta avståndet till tomtgränsen.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page