top of page

Kontrollansvarig Göteborg

Som byggherre så ansvarar du för att följa kraven i bygglagstiftningen när du ska bygga nytt, bygga om, riva eller utföra markarbeten. Om du inte har erfarenhet från byggbranschen eller är utbildad byggnadsingenjör så kan det vara svårt att veta vilka krav man måste följa när man genomför sitt projekt. Av den orsaken så måste du i de flesta fall anlita en certifierad kontrollansvarig som hjälper dig med att följa kraven i plan -och bygglagen.

När behövs kontrollansvarig?

Vid små projekt, där du endast tänkt att måla om huset eller sätta upp ett plank så behöver du ingen kontrollansvarig. I de fall där det inte krävs något bygglov eller en bygganmälan så behöver du inte anlita en kontrollansvarig (KA). I de övriga projekten som kräver bygglov,  som exempelvis nybyggnationer, tillbyggnader och ombyggnationer så behöver byggherren anlita en kontrollansvarig.

Byggarbetare

När behövs en kontrollansvarig? 

Vid små projekt, där du endast tänkt att måla om huset eller sätta upp ett plank så behöver du ingen kontrollansvarig. I de fall där det inte krävs något bygglov eller en bygganmälan så behöver du inte anlita en kontrollansvarig (KA). I de övriga projekten som kräver bygglov,  som exempelvis nybyggnationer, tillbyggnader och ombyggnationer så behöver byggherren anlita en kontrollansvarig.

Hur blir man kontrollansvarig?

Alla med erfarenhet från byggbranschen kan inte vara kontrollansvariga. Det krävs att man gör ett kunskapsprov och har arbetat minst 3 inom byggbranschen samt har en relevant utbildning för att kunna arbeta som kontrollansvarig. Den som arbetar som KA, måste ha en självständig ställning till byggherrens projekt, således får den kontrollansvariga inte vara släkt eller arbeta på samma företag som byggherren.

Vad gör en kontrollansvarig?

Den personen som byggherren anlitar som kontrollansvarig ska hjälpa byggherren med en kontrollplan, som beskriver vilka kontroller som ska göra på bygget. Den kontrollansvarige ska se till så att byggherren följer kontrollplanen och bygglagstiftningen. 

 

Den kontrollansvarige ska även  vara med på möten med kommunen, besiktningarna och de övriga kontrollerna som behöver göras när du bygger ditt projekt. Den kontrollansvariga personen kommer att skriva ett protokoll efter besöken och kontrollerna och lämna ett utlåtande som kommer att vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Vad kostar det att anlita en kontrollansvarig i Göteborg?

Det är svårt att ge ett fast pris på vad det kostar att anlita en kontrollansvarig. 

Priset för en bra kontrollansvarig ligger på mellan 20 000kr- 40 000 kr. 

För att ett företag ska kunna lämna en offert, så behöver den vanligtvis se bygglovsritningarna för ditt projekt.

Vad hjälper dig med en certifierad kontrollansvarig i Göteborg

Har du planer att bygga nytt, bygga om eller riva eller utföra markarbeten och behöver hjälp med en kontrollansvarig i Göteborg, så är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig hela vägen från bygglov till startbesked och finns som stöd för byggherren vid alla möten med kommunen. Vi hjälper både företag och privatpersoner med olika KA uppdrag. Vi har certifierade kontrollansvariga som har minst 3 års erfarenhet och är utbildade byggnadsingenjörer.

bottom of page