BYGGLOVSRITNINGAR

Är det dags för dig att ansöka om bygglov för att bygga nytt eller bygga om, så hjälper vi dig med dina ritningar för att du ska få ett godkänt bygglov. Vid ansökan om bygglov är det obligatoriskt att redovisa det man tänkt att bygga, dessa ritningar kallas bygglovsritningar som kommunen kräver av dig för att du ska få ett beviljat bygglov. Bygglovsritningar ska vara fackmannamässigt utförda och visa byggnadens utseende, utformning och placering på tomten. Med hjälp av oss får du fackmannamässigt utförda bygglovsritningar till ett fast pris. Klicka här för att ta reda på hur mycket dina bygglovsritningar kostar.

Blueprint Design