Sök
  • BYGGLOVSKONSULTER

Vilka ritningar krävs för att få ett beviljat bygglov?

Arkitektritningar som kallas planritningar, sektionsritningar, fasadritningar samt en situationsplan kallas vanligtvis för bygglovsritningar. Bygglovsritningarna nämnda ovan är de typer av ritningar som kommunen kräver vid en bygglovsansökan. Dessa ritningar måste vara tydliga och fackmannamässigt upprättade.
Ibland kan kommunen kräva andra typer av ritningar som inte räknas in under bygglovsritningar. Detta kan vara konstruktionsritningar, vvs-ritningar och elritningar. För att få ett godkänt bygglov behöver din kommun endast bygglovsritningarna. Konstruktion, el & vvs behövs först när det är ett tekniskt samråd.

5 visningar0 kommentarer