Sök
  • BYGGLOVSKONSULTER

Vilka är de vanligaste bygglovshandlingarna som man behöver skicka in vid en bygglovsansökan?

Uppdaterad: maj 21

När du söker bygglov och vill ha startbesked behöver du vanligtvis skicka in handlingarna nedan.


  • Fasadritning i skala 1:100

  • Planritning i skala 1:100

  • Sektionsritning i skala 1:100

  • Enkel nybyggnadskarta i skala 1:400
Fasadritning i skala 1:100

Fasadritningen i skala 1:100 skall redovisa byggnaden från alla väderstreck. Alla fasader som påverkas av det man avser att söka bygglov för, skall redovisas och om man exempelvis söker bygglov för en tillbyggnad, så skall tillbyggnaden vara tydligt markerad. Befintliga och nya marknivåer, takvinkel (i grader från horisontalplanet), materialval och kulörer (ev. NCS-kod) skall redovisas i fasadritningarna.


Planritning i skala 1:100

En planritning är en horisontell genomskärning av huset och den ska redovisa planlösningen. Ritningen skall vara måttsatt så att det går att räkna

arean.


Sektionsritning i skala 1:100

En sektionsritning är en vertikal genomskärning av huset. Ritningen skall redovisa höjder, takvinklar och marknivåer.Situationsplan (Enkel nybyggnadskarta i skala 1:400)

Situationsplanen skall visa tomt med huset inritad, vanligtvis i skala 1:400 eller 1:500. Ritningen skall redovisa husets placering på tomten och minst två vinkelräta mått från husets hörn till tomtgräns.

9 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla