Sök
  • BYGGLOVSKONSULTER

Vad menas med fackmannamässigt?

När man talar om bostäder är det lätt att stöta på begreppet fackmannamässigt

Enligt en allmän definition så innebär det att ett arbete ska utföras på ett sådant sätt som normalt kan förväntas av en seriös fackman. Kravet kopplas alltså till de krav på kompetens som krävs inom den aktuella branschen. En snickare ska följa tillämpliga branschregler, en tapetserare sin branschstandard, en golvläggare sin branschs bestämmelser osv. Det handlar om att ett arbete ska utföras på ett sakkunnigt och yrkesmässigt sätt

2 visningar0 kommentarer