Sök
  • BYGGLOVSKONSULTER

Vad är Plan- och bygglagen (PBL) ?


Plan- och bygglagen, (PBL) är en lag i Sverige som reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande. PBL innehåller bland annat bestämmelser som gör alla kommuner skyldiga att upprätta en översiktsplan för hela kommunen. Lagen innehåller också föreskrifter om detaljplaner, bygglov, tillsyn, "svartbyggen" och byggnadsnämndernas verksamhet.

1 visning0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla