Sök
  • BYGGLOVSKONSULTER

Vad är Plan- och byggförordningen?

Plan- och byggförordningen innehåller bland annat definitioner av byggnadshöjd och begreppet våning, krav på teknisk utformning och på egenskaper, regler för bygglov för anläggningar och skyltar samt regler för anmälan och byggsanktionsavgifter

0 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla