Sök
  • BYGGLOVSKONSULTER

När behöver du bygglov?

Uppdaterad: 1 nov 2020

Bygglov behöver du vanligtvis om du vill bygga en ny byggnad eller göra ändringar på din befintliga fastighet. Bygglov kan även behövas för att sätta upp en mur eller ett staket. Vid vissa tillfällen måste du göra en anmälan även om du inte behöver bygglov. Kontakta din kommun, för att ta reda på om det du vill bygga kräver bygglov eller anmälan


Nybyggnad och tillbyggnad kräver oftast bygglov

Att bygga en ny byggnad eller göra en tillbyggnad kräver oftast bygglov. En tillbyggnad är när du ökar en byggnads volym åt något håll, antingen uppåt, nedåt eller åt sidan. Även byggnader utan väggar, till exempel större skärmtak eller carportar, kräver bygglov. Även vissa saker som du kanske inte tänker på som byggnader räknas som byggnader. Exempel på det är husbåtar, husvagnar och serveringsvagnar som står uppställda på samma plats under lång tid.

Att flytta en byggnad till en annan plats räknas som rivning på den ursprungliga platsen och nybyggnad på den nya platsen. Det kräver därför både rivningslov och bygglov.


Ny användning av en byggnad

Om du ska ändra en byggnad så att det blir en ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri behöver du bygglov. Du behöver också bygglov om du ska använda en byggnad för ett väsentligt annat ändamål än det som den senast har använts för. Det kan till exempel vara om du ändrar en bostad till ett kontor eller ett garage till en butik. Det gäller även om du inte kommer att ändra något i själva byggnaden, och även om du bara använder en del av byggnaden på ett nytt sätt.Avgifter och blanketter

Byggnadsnämnden får ta ut avgift för bygglov och anmälan. Vänd dig till byggnadsnämnden i din kommun om du vill veta hur hög avgiften är. Det är även till byggnadsnämnden du vänder dig för att få blanketter till att ansöka om bygglov.
#bygglov #bygglovsansökan #bygglovsritningar

50 visningar0 kommentarer