Sök
  • BYGGLOVSKONSULTER

Behövs bygglov för att installera solceller?

I de allra flesta fall krävs inget bygglov & bygglovsritningar för att installera solceller. Boverket skriver dock på sin hemsida att samtliga av dessa kriterier måste vara uppfyllda för att en solcellsanläggning ska vara bygglovsbefriad:


1. Solcellsanläggningen ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.


2. Solcellerna ska följa byggnadens form de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.


3. De får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.


4. Att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Om du ändå känner dig osäker om ditt solcellsprojekt kräver bygglov eller inte så rekommenderar vi att du kontaktar din kommun och frågar

2 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla