Sök
  • BYGGLOVSKONSULTER

Behöver jag bygglov för att bygga en inglasad altan eller balkong?

Uppdaterad: maj 16

Ja, bygglov behövs för att glasa in din altan eller balkong.


Detaljplanen kan bestå av begränsningar om hur du får glasa in din altan eller balkong.
Vilka bygglovshandlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?

Bygglovsritningarna ska visa hur inglasningen kommer att se ut efter ändringen du tänkt göra.

  • Situationsplan skala 1:400. Bredd, längd samt placeringsmått ska redovisas.

  • Planritning skala 1:100. På planritningen ska ritningarna redovisa alla stolpar, eventuella öppningar och glasindelningar. Detta ska redovisas tillsammans med den befintliga byggnaden.

  • Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ska ritningarna redovisa hur byggnaden ser ut utifrån byggnadens alla sidor med inglasningen

  • Eventuell detaljritning. På detaljritningen ska det tydligt redovisas inglasningens utformning.

68 visningar0 kommentarer