Sök
  • BYGGLOVSKONSULTER

Behöver jag bygglov för att bygga ut huset?

Uppdaterad: 13 okt 2020

Ja, det mest förekommande är att man behöver bygglov för att bygga ut sitt hus.


Undantag:

  • Om din tillbyggnad ryms inom reglerna för attefallsåtgärder. (Max 3o kvadratmeter)

  • Bor du i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du bygga max 50 kvadratmeter utan bygglov. Du får bara bygga ut max 50 procent av den ursprungliga byggytan.Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?

Bygglovsritningarna ska redovisa hur tillbyggnaden kommer att se ut när du har byggt färdigt.

  • Situationsplan skala 1:400. På situationsplanen ska du redovisa tillbyggnadens storlek och placering på tomten.

  • Planritning skala 1:100. På planritningen ska du redovisa väggtjocklek, fönster- och dörröppningar samt rumsfunktioner.

  • Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ska du redovisa hur byggnaden ser ut utifrån byggnadens olika sidor. Fasaderna ska redovisas tillsammans med marknivån.

  • Sektionsritning skala 1:100. På sektionsritningen ska du redovisa tillbyggnaden i genomskärning och visa rumshöjden.

68 visningar0 kommentarer