Sök
  • BYGGLOVSKONSULTER

Behöver jag bygglov för att bygga ett garage eller en carport?

Uppdaterad: maj 16

Ja, bygglov behövs för att bygga ett garage eller en carport.


Undantag:

  • Om ditt garage eller din carport ryms inom reglerna för attefallsåtgärder ( max 30 kvadratmeter), behöver du endast göra en anmälan för attefallsåtgärder.Vilka bygglovshandlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?

Bygglovsritningarna ska redovisa hur garaget eller carporten kommer att se ut när du har byggt färdigt.

  • Situationsplan skala 1:400. På situationsplanen ska du rita in byggnadens storlek och placering på tomten.

  • Planritning skala 1:100. På planritningen ska du rita in väggtjocklek och fönster, dörr och porten.

  • Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ska du redovisa hur byggnaden ser ut utifrån byggnadens olika sidor.

58 visningar0 kommentarer