Sök
  • BYGGLOVSKONSULTER

Behöver jag bygglov för att bygga ett växthus eller förråd?

Uppdaterad: 15 nov 2020

Ja, du behöver normalt bygglov för ett växthus eller förråd. Växthus och förråd räknas som komplementbyggnader.Bygglov behövs inte:

  • Om växthus eller förråd är max 15 kvadratmeter och ryms inom reglerna för friggebodar behövs inget bygglov.

  • Om det ryms inom reglerna för attefallsåtgärder (max 30 kvadratmeter). Du behöver endast göra en anmälan för ditt växthus eller förråd.

  • Om du bor i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du bygga max 50 kvadratmeter utan bygglov.


Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med anmälan eller ansökan?

Bygglovsritningarna ska redovisa hur växthuset eller förrådet kommer att se ut när det är färdigbyggt. 

  • Situationsplan skala 1:400. På situationsplanen ska du rita in byggnaden och redovisa yttermåtten. 

  • Planritning skala 1:100. På planritningen ska du rita in fönster, väggar och dörrar.

  • Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ska du rita in hur byggnaden ser ut utifrån byggnadens olika sidor.

41 visningar0 kommentarer