Sök
  • BYGGLOVSKONSULTER

Behöver jag bygglov för att bygga en farstu?

Uppdaterad: 13 okt 2020

Ja, bygglov behövs för att bygga en farstu.


Undantag:

  • Om farstun ryms inom reglerna för attefallsåtgärder krävs inget bygglov. Då räcker det med att göra en anmälan för attefallsåtgärder.

  • Bor du i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du bygga max 50 kvadratmeter utan bygglov. Du får bara bygga ut max 50 procent av den ursprungliga byggytan av din bostad.Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?

Bygglovsritningarna ska redovisa hur farstun kommer att se ut när den är färdigbyggd.

  • Situationsplan skala 1:400. På situationsplanen ska du rita in tillbyggnadens storlek och placering på tomten. 

  • Planritning skala 1:100. På planritningen ska du rita in stolpar och eventuella väggar och fönster.

  • Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ska du rita in hur byggnaden ser ut utifrån byggnadens olika utsidor.

27 visningar0 kommentarer