Sök
  • BYGGLOVSKONSULTER

Behöver jag bygglov för att bygga en balkong?

Uppdaterad: 15 nov 2020


Bygglov behövs oftast inte för att göra en liten tillbyggnad i form av balkong på ett en- eller tvåbostadshus inom ett område med detaljplan. Tillbyggnaden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs godkänner det.

Bygglov behövs om en balkong ska uppföras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla. Om din balkong byggs på ett flerbostadshus krävs bygglov.


Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?

Bygglovsritningarna ska redovisa hur fastigheten kommer att se ut när du har byggt klart.

  • Situationsplan skala 1:400. På situationsplanen ska du visa på vilken fasad som balkongen ska byggas och avstånden till tomtgränserna.

  • Planritning skala 1:100. På planritningen ska du rita in och måttsätta balkongen.

  • Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ska du rita in hur byggnaden ser ut utifrån byggnadens alla sidor tillsammans med balkongen.

33 visningar0 kommentarer