Sök
  • BYGGLOVSKONSULTER

Behöver jag bygglov för att bygga ett uterum?

Uppdaterad: maj 16

Ja, bygglov behövs för att bygga ett uterum.


Undantag:

  • Om uterummet max är 15 kvadratmeter och byggs ihop med fastigheten så kan det rymmas inom reglerna för attefallsåtgärder. Då räcker det med att göra en anmälan för attefallsåtgärder.

  • Undantag för bygglov kan gälla om det ryms inom reglerna för attefallsåtgärder (max 30 kvadratmeter).

  • Om fastigheten är i ett område som är utanför detaljplan och inte ingår i sammanhållen bebyggelse får du bygga max 50 kvadratmeter utan bygglov.Vilka bygglovshandlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?

Bygglovsritningarna ska visa hur uterummet kommer att se ut när det är färdigbyggt. Om uterummet ska byggas ihop med bostaden, ska ritningarna redovisa det tillsammans med den befintliga byggnaden för att se helheten.

  • Situationsplan skala 1:500 eller 1:400. På situationsplanen ska du rita in uterummets storlek och placering på tomten.

  • Planritning skala 1:100. På planritningen ska du rita in planlösningen med alla yttermått.

  • Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ska du rita in hur uterummet ser ut utifrån byggnades olika sidor.


146 visningar0 kommentarer